Richard Goldschmidt Kimdir

Richard Goldschmidt Kimdir,Richard Goldschmidt  Hayatı ve Biyografi

(1878-1958)

Alman zooloji ve genetik bilgini. Değişik coğrafi bölgelerde yaşayan hayvan türleri arasındaki farklılaşmada genetiğin rolünü incelemiştir.

12 Nisan 1878’de Frankfurtam Main’da doğdu, 24 Nisan 1958’de ABD’nin California Eyaletindeki Berke ley kentinde öldü. 1896’da Heidelberg Üniversitesinde başladığı doğa bilimleri öğrenimini Münih Üniversitesinde sürdürdü ve 1902’de Heidelberg Üniversitesinden zooloji dalında doktora derecesini alıp, ertesi yıl asistan olarak Münih Üniversitesi’ne döndü. 1904’de doçentliğe, 1909’da profesörlüğe getirildiği bu üniversitede 1913’e değin öğretim görevlisi olarak kalan Goldschmidt, o yıl Berlin’de yeni kurulan Kaiser Wilhelm Biyoloji Enstitüsü’nün gene­tik bölümü yöneticiliğine atandı. Naziler iktidara gelince, Yahudi asıllı bilim adamlarının çoğu gibi görevinden ve ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Goldschmidt’e, yeni örgütlenen İstanbul Üniversitesi de profesörlük önerisinde bulunmuştu; ancak, Goldschmidt, California Üniversitesinin çağrısını kabul ederek 1936’da ABD’ye gitti ve ölümüne değin bu ülkede yaşadı.

Goldschmidt’in araştırmaları, melanik değşinim (mütasyon) ara eşeylilik ve coğrafi farklılaşma geneti­ği olmak üzere başlıca üç konuda yoğunlaşmıştır. Hücrelerde melanin artışı sonucunda açık renkli bir canlının renginin koyulaşmasına neden olan ve kalıt­sal özellik gösteren melanik değişinim olgusunu, özellikle sanayi bölgelerinde yaşayan böcek ve kele­bekler üzerinde inceleyerek, melanik değşinime uğra­mış koyu renkli döllerini giderek çoğalmasını ayıklan­manın etkisine bağlayan Goldschmidt, bu çalışmala­rıyla topluluk genetiğinin de öncüleri arasında sayılır. Lymantria dispar türü güveler üzerinde yaptığı 25 yıllık çaprazlama çalışmalarının sonuçları da, özellikle ara eşeylilik olgusuna ve coğrafi farklılaşma genetiği­ne değerli veriler sağlamıştır. Avrupa ve Uzak doğunun değişik bölgelerinden toplanmış Lymantria’ları çaprazlayan Goldschmidt, eşeylilik karakterleri bakı­mından tipik dişi ile tipik erkek arasındaki tüm ara karakterleri taşıyan yeni bireyler elde ederek, ara eşeylilik olgusunun varlığını gösterdi. Buna dayana­rak, erkek ve dişi eşeyliliğin belirmesinde, genetik yapı dışında bazı başka etkenlerin de rolü olduğunu öne sürdü. Bu etkenler, eşeylilik evrimi sürecince genlerin gelişme etkinliklerine bağlı olarak ortaya çıkan enzimlerle ilgili bazı nicel denge unsurlarıydı; erkek ve dişi eşeylilik, tüm bu etkenlerin biraraya gelmesiyle belirlenebiliyordu.

  • Eserleri (başlıca): Einführung in die Vererbungswis- senscbaft, 1911, (“Kalıtım Bilimine Giriş”); Die Quantita- tiven Grundlagen von Vererbung und Artbildung, 1920, (“Kalıtım ve Tür Oluşumunun Nicel Temelleri”); Mecha- nismus und Physiologie der Geschlechtsbestimmung, 1920, (“Eşeyliliğin Belirmesinin Mekanizması ve Fizyolojisi”); Physiologische Theorie der Vererbung, 1927, (“Kalıtımın Fizyolojik Kuramı”);Physiological Genetics, 1938, (“Fiz­yolojik Genetik”); The Material Basis of Evolution, 1940, (“Evrimin Maddesel Temelleri”); Portraits From Memory: Recollections of a Zooiogist, 1956, (Bellekten Portreler: Bir Zooloji Bilgininin Anıları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir