Richard Mediavilla Kimdir

Richard Mediavilla Kimdir, Richard Mediavilla Hayatı Biyografi

İngiliz, tanrı bilimci. Usla donanmış her tinin, duyu verilerinden soyut­lama yoluyla kavramları oluşturan, bir yetisi bulunduğunu ileri sürmüş­tür.

Middleton kentinde doğdu, Oxford’da öldü. Fransisken tarikatına girerek, hukuk .felsefe ve tanrı bilim öğre­nimi gördü. Özellikle Augustinus ve Bonaventura’nın yapıtlarını inceleyerek, onlardan yeni bir öğreti geliştir­meye çalışmıştı. Bir süre Paris’e giderek tanrı bilim ve felsefe konularında konuşmalar yaptı, İngiltere’ye dön­düğünde Oxford Üniversitesi’nde tanrıbilim ve felsefe okutmakla görevlendirildi.

Richard’ın felsefe ve tanrı bilimle ilgili düşüncelerinin kaynağı Augustinus ve Bonaventura gibi tanrı bilimcilerin geliştirdikleri varlık bilim ve metafizik öğretişidir. Ona göre felsefe ve tanrı bilimin üzerinde durması gereken baş­lıca sorunlar insan, evren, Tanrı, tin, töz ve bilgidir. İn­san tin ile gövde gibi iki tözden kurulu bir bütündür. Tinin başlıca özelliği düşünmenin, diriliğin kaynağı ol­masıdır. Tinde, kendiliğinden dolaysız sezgi bulunmaz, onu etkin duruma getiren ustur. Bu nedenle her usla do­natılmış tinin duyulardan gelen izlenimleri soyutlayarak, kavramları oluşturma yetisi (entelekheiaj vardır. Bu yeti kişinin içine doğan tanrısal ışımayı (.illuminatio) üretici eyleme dönüştürür, bu da gene yetinin kendi kendini aydınlatması, kavrayıcı duruma getirmesi demektir,

  • Eserleri (başlıca): Quaestiones disputatae, (ö.s.), 1489, (“Kuramsal Araştırmalar”); Süper quattuor libros sententi- arum, (ö.s.), 1591, (“Üstün Bilgiler Konusunda Dört Kitap”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir