Richard of Saint Victor Hayatı

Richard of Saint Victor Kimdir, Richard of Saint Victor Hayatı Biyografi

Fransız, tanrı bilimci. Bilginin de­ney, usavurma ve inan gibi üç kay­nağı olduğu görüşünü savunmuş­tur.

İskoçya’da doğdu, 10 Mart 1173’de Paris’te öldü. Genç­lik döneminde Saint-Victor manastırına girerek tanrı bi­lim öğrenimi gördü. 1162’de kilisede duacı olarak gö­revlendirildi. Yeni-Platonculuk’un etkisinde kalarak içe- kapanışı yeğleyen bir yaşama biçimini benimsedi, bütün düşüncelerini birer içe doğuş niteliğinde sergiledi. Ça­lışmalarını Tanrı, tanrısal nitelikler, töz, evren, yaratılış ve bilgi sorunları üzerinde topladı, bu sorunlara us ilke­lerine dayalı bir yöntemle çözüm aradı.

Richard’a göre en önemli sorun bilginin kaynağıdır, o açıklığa kavuşturulduktan sonra öteki konulara geçme olanağı bulunur. Bilginin duyularla sağlanan izlenimler alanı olan deney, deneyden edinilen verileri düzenleyen, biçimlendiren usavurma ve hepsinin özünü kuran inan gibi üç odağı vardır. Deney nesnel varlıkları konu edi­nir, bu özelliği dolayısıyla duyularla bağlantılıdır. Usa- vurmanın konusu tanrısal varlıklardır, bu varlıklar us il­kelerine uygundur. İnan ise tanrısal bildiriyle (vahy) bağ­lantılı olan gerçekleri kavramaya yarar. Bu özelliği ne­deniyle anlıktan üstündür, onu aşar. İnsanın inanması gereken varlıklar arasında usa uygun olanlar bulunduğu gibi ona aykırı gelenler de çoktur. Bunlar ancak derin bir içekapanışın sağladığı sezgiyle, tanrısal evrene girmek­le bilinebilir. İnanın sağladığı bu tür bilgi ögeleri usa vurmayla biçimlendirilir, belli bir düzene konur, konu­yu kendi ölçülerine göre derinleştirir. Usun başka bir ba­şarısı da yaratılmayan, yalnız kendi kendisiyle var olan, önsüz-sonsuz, tümel geçerlik taşıyan Tanrı’yı bildirme­sidir. Usun kavradığı varlık alanının karşısında değişen bir gerçeklik olan duyular evreni bulunur.

Eserleri (başlıca): De Trinitate, (ö.s.) 1958, (“Üçleme Üs­tüne”).

One thought on “Richard of Saint Victor Hayatı

  • 04/05/2014 tarihinde, saat 18:12
    Permalink

    ben saint victorun hayatı derken yaptığı icat hakkındaki yazılarında olmasını istemiştim eğer koyarsanız çok daha mutlu olurm

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir