Robert Fruin Hayatı

Robert Fruin Kimdir,Robert Fruin Hayatı ve Biyografi

(1823-1899)

Hollandalı tarihçi. Ülkesinde bilimsel tarih araştırmalarının öncüsü olmuştur.

Asıl adı Frewin ya da Frewen olan, Rotterdam’a yerleşmiş bir İngiliz ailedendi. Babası eczacıydı. Leiden Üniversitesin de klasik filoloji öğrenimi gör­dü. Heeren, Ottfried Müller ve Niebuhr gibi Alman tarihçilerden etkilenerek tarihle ilgilenmeye başladı. Bir süre Mısır uygarlığı konusunda çalıştıktan sonra 1860’ta Leiden Universitesin de tarih profesörü oldu. Bu üniversitedeki çalışmalarını 1893’e değin sürdür­dü. 1868’den sonra Bijdragen voor vaderlandsche gescbiedenis en oudheidkunde (Anavatanın Tarih ve Tarihçiliğine Katkılar) adlı derginin yayın yönetmen­liğini üstlendi.

Fruin’in çalışmaları Hollanda’da bilimsel tarih çalışmalarının ilk örneklerini oluşturur. Yapıtlarının çoğu konuşma üslubunda yazılmış dağınık denemeler olmakla birlikte, Hollanda’da yapılan tarihsel araştır­maların başlangıcı niteliğindedir. Hollanda tarihini, özellikle de 16., 17. yy’lar dönemini ayrıntılarıyla ele almış, yapıtlarında Hollanda’nın toplumsal ve kültü­rel gelişmesini yansıtmıştır. Özellikle anayasal döne­min ilk yılları, din ve toplumsal kurumlar üzerinde incelemeler yapmıştır. Fruin Alman tarihçi Ranke’nin yöntemini benimsemiş, tarihsel olaylara nesnel ve yorumsuz bir tutumla yaklaşmıştır. Ancak Ranke’yi siyasal tarihe ağırlık verdiği ve toplumsal, düşünsel ve kurumsal tarihle yeteri kadar uğraşmadığı için eleştirmiştir.

  • Eserleri (başlıca): Tıen jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598, 1859, (“Otuz Yıl Savaşları’nın On Yılı”); Verspreide geschriften, (ö.s.), P.J.Blok, P.L.Muller, S.Muller (der.), 11 cilt, 1900-1905, (“Çeşitli Çalışmalar”); The Siege and Relief of Leyden in 1574, (ö.s.), (İng. çev. 1927), (“Leyden’in 1574’te Kuşatılması ve Kurtarılması”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir