Robert Michels Hayatı

Robert Michels Kimdir, Robert Michels Hayatı Biyografi

Alman asıllı İtalyan sosyolog. “Oli­garşinin Demir Yasası” adlı kuramıy­la tanınmıştır.

9 Ocak 1876’da Köln’de doğdu, 3 Mayıs 1936’da Roma’da öldü. Varlıklı bir ailenin oğluydu. Annesi Fransız, babası İtalyan asıllı bir Alman sanayiciydi. İngiltere’de ve Paris’te Sorbonne Üniversitesinde öğrenim gördü. Münih’e giderek iktisatçı Lujo Brentano’nun derslerine katıldı. 1897’de Leipzig’de, 1898’de Halle Üniversitesinde öğrenimini sürdürdü, orada 1900’de tarih alanındaki tezini tamamladı. Daha sonra İtalya’ya giderek Torino Üniversitesi’ne devam etti. Bu sırada İtalyan Sosyalist Partisi’ne katıldı.

Almanya’ya döndükten sonra Marburg Üniver­sitesinde doçent oldu ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi’ne girdi. 1905 Ruhr genel grevinin başarısızlığa uğramasının yarattığı düş kırıklığının etkisiyle önce Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden, 1907’de de İtalyan Sosyalist Partisi’nden ayrıldı. Sosyalist düşün­celerinden dolayı akademik göreve getirilmesi engel­lenen Michels, Almanya’dan ayrılarak birçok yer gezdi. 1913’de Max Weber’in daveti üzerine Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik’i (Toplum­ bilim ve Toplumsal Siyaset Arşivi) birlikte yönetme­ye başladılar. I.Dünya Savaşı’na Almanya’nın katıl­masını desteklememesi yüzünden Weber ile arası açıldı.

İtalyan kültürüne yakınlık duyan Michels, İtal­ya’ya giderek Torino Üniversitesinde öğretim üyesi oldu; iktisat, siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri okuttu. Orada G. Mosca ile tanıştı ve yakın ilişki kurdu. 1914-1926 arasında İsviçre’de Basel Üniversi­tesinde iktisat profesörlüğü yapan Michels, 1926’da Roma Üniversitesinde siyaset sosyolojisi okuttu. Aynı yıl İtalyan yurttaşı oldu.

  • Eserleri (başlıca): Zur Soziologie des Parteiıvesens in der modernen Demokratie, 1911, (“Modern Demokraside Partilerin Sosyolojisi”); L’imperialismo italiano, 1912, (“İtalyan Emperyalizmi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir