Robert Reiniger Kimdir

Robert Reiniger Kimdir, Robert Reiniger Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Kant’ın deneyüstü fel­sefesinden yeni bir bilgi öğretisi geliş­tirmeye çalışmıştır.

28 Eylül 1869’da Linz’de doğdu, 17 Mayıs 1955’de Viyana’da öldü. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra, Viyana Üniversitesi’nde felsefe, mantık, ahlak ve metafizik okudu. Kant üzerindeki çalışmasıyla felsefe doktoru sanını kazandı. 1913’de Viyana Üniversitesi’ nde felsefe profesörü olarak üstlendiği görevini 1940’da değin sürdürdü.

Reiniger’in ilgi alanını ahlak, felsefe tarihi, bilgi kuramı ve metafizik gibi konular oluşturur. Wert- philosophie und Ethik (“Değer Felsefesi ve Ahlak”) adlı yapıtında açıkladığına göre felsefenin en önemli iki sorunu vardır, biri değerler ahlakı, öteki bilgidir. Değerler ahlakının kaynağı bireyin öznel değerlendir­mesidir. Bu değerlerle ilgili yargılar ise değer duygusuna dayanır. Değer yargıları değer bilgisiyle bağlantılıdır. Bireyin kişiliğinden doğan değer bilgisi öznel değerin bilgisidir. Reiniger’e göre en yüksek değer, yaşamın anlamı olan, kişinin kendi yetkinliğidir (Selbstvervoll- kommnung).

Değer sorunundan sonra bilgi konusunu ele alan Reiniger Metaphysik der Wirklichkeit’tz (“Gerçekliğin Metafiziği”) Berkeley’in geliştirdiği kurama dayanarak bilginin algıyla bağlantılı bir varlık olduğu görüşünü savunur. Berkeley gibi o da esse est percipi (var olmak algılanmaktır) yargısından yola çıkar ve gerçekliğin başlıca belirtisi olarak apaçıklık duygusunu görür. Bu duyguya göre ancak apaçık olan gerçektir.Bilgi apaçıklık kazanınca kesinleşir. Reiniger gerek bilgi, gerek değerler konusunda Kant’m aşkın (transzendental) felsefesinden de yararlanır, sorunun çözümünde onun yöntemini uygular.

  • Eserleri(başlıca): Kant’s Lehre vom inneren Sinn, 1900, (“Kant’m İçduyu Öğretisi”); Philosopbie des Er- kennens, 1910, (“Bilginin Felsefesi”); Metaphysik der Wirklichkeit, 1931, (“Gerçekliğin Metafiziği”); Wert- philosophie und Ethik, 1939, (“Değer Felsefesi ve Ahlak”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir