Roger Bacon Hayatı

Roger Bacon Kimdir, Roger Bacon Hayatı Biyografi

İngiliz bilgin ve filozof. Deney bilim­lerinin öncülerinden, Orta Çağ ile Rönesans arasındaki geçiş döneminin bilim ve felsefe anlayışını temellendirenlerdendir.

Ilchester’de doğdu, Oxford’da öldü. Soylu ye varlıklı bir ailedendi. Daha 13 yaşlarında iken, öğre­nim görmek için Oxford’a gitti. Orada, başta döne­min ünlü aydınlarından Robert Grosseste olmak üzere, devlet kurumlarında görev almayan kimi bil­ginlerin, öğretim üyelerinin etkisinde kaldı. 1244’de Paris’e gitti, Aristoteles felsefesi ve tanrı bilim okuttu. Bilgisinin genişliği nedeniyle Doctor Mirahilis(olağan­üstü bilgin) sanını kazandı. Kimi dinci kuruluşlarla ilişki kurdu. Altı yıl sonra Oxford’a dönünce, bu ilişkilerin etkisiyle, Fransisken tarikatına girdi. Ken­disini koruyan Papa’nın ölümünden sonra tarikatın başkanı, Bacon’ın öğretisini inançlara aykırı bularak yasaklattı. Bacon, uzun süre korkulu günler yaşadı, acılar çekti. Bir söylentiye göre de ağır işkencelere uğradı. Compendium Studıi Theologicae adlı yapıtı bu acılarla dolu dönemin ürünüdür.

Bacon felsefeye deney bilimleriyle yaklaşır. Dü­şüncelerinin tabanını deney bilimleriyle sağlanan veri­ler oluşturur. Bu nedenle bilgin yanı bilge yanından ağır basar. Felsefede ele aldığı başlıca sorun ruhla ilgili özgürlüğün çözümüdür. Bu sorunla gerçeklik kavra­mını bağdaştırarak, yeni bir çözüm yolu arar. Ona göre gerçeğin aydınlığa kavuşması, onunla ilgilenen, ona bir felsefe sorunu niteliği kazandıran insanların çalışmalarına bağlıdır. Birbirini bütünleyen bu çalış­malar bir gelişim çizgisi oluşturur.

Eserleri: Opus Majus, (“Büyük Yapıt”); Opus Minus, (“Küçük Yapıt”); Opus Tertium,(“ÜçüncüYapıt”);Com- munia Mathematica, (“Genel Matematik”); Communia Naturalium, (“Genel Doğabilim”); Compendium Studii Philosophiae, (“Felsefe Çalışmalarının Özeti”); Compen­dium Studii Theologicae, (“Tanrıbilim Çalışmalarının Özeti”); Opus Majus 1833’te; Opus Minus, Opus Tertium, Compendium Studii Philosophiae’y’ı de kapsayan Opera Quaedam Hactenus Inedita 1859’da basılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir