Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler

Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler Kısa Özet Hakkında , Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler Kısa Özet , Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler Kısa Özet İle İlgili Bilgiler
*Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir
-MÖ 3yy’da İtalya’da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu
-Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur Böylece krallık devri başlamıştır MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır
-Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı
-Romalılar, Kartaca’yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya’ya girdiler Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika’yı ele geçirdiler (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur: à MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
-Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı
-Sezar’ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ27)
İMPARATORLUK DEVRİ

-Fetihler büyük ölçüde durmuştur
-İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır
-III Yy’ da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı
-Merkezin zayıflaması, eyaletlerin kuvvetlenmesi, kavimler göçü sonucu sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi, hırıstıyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu
-476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin
DEVLET YÖNETİMİ

-Kıralı: İhtiyarlar meclisi teklif eder Halk meclisi (Kuria) da seçerdi
-Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı
-Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti
-Konsüller: Senatoya hesap verirlerdi
-Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi
-Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi
SOSYAL SINIFLAR:

*Romada, patrikiler, plebler, yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu
-Patrikiler: Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu
-Plebler: Küçük çiftçiler, zanaatkârlar, tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı
-Yanaşmalar: Vatandaşlık hakkını kaybedenler
-Köleler: Hiçbir hakları bulunmazdı Romada köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs ayaklanması)
-Anadolu bayındır hale getirildi
-At yarışları için hipodromlar yapıldı Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı
-Stadyum, tiyatro salonları, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, aepora (büyük meydanlar) yapıldı
ROMA ESERLERİ:

-İstanbul Valen Su Kemeri
-Ankara Elmadağ Su Yolu
-Ankara’da Ogüst Mabedi
-Antalya Aspendos Tiyatrosu
HUKUK

-On iki Levha Kanunları: Patriki ve pleb mücadelesi sonucunda plebler de bu kanunlar ile patrikilerle aynı haklara sahip olmuşlardır

DİN

-Hırıstıyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı
-330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğun başkenti oldu ve hırıstıyanlık da resmi din oldu
-325 İznik Konsilinden sonra hırıstıyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm, nasturizm, monofizizm)
-451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma’dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı

Roma Uygarlığı tarihi
Roma Uygarlığında Devlet yönetimi

 

Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

5 thoughts on “Roma Uygarlığı İle İlgili Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir