Rönesans Düşüncesinin Temel Özellikleri Nelerdir

Rönesans nedenleri ve sonuçları, bu yazımızda sizlere rönesans dönemi düşüncesinin özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Rönesans felsefesi, 14 yüzyıl sonlarından başlayıp 16 yüzyıl ortalarına kadar geçen dönemde, özellikle de 15 yüzyılda ortaya çıkan çok yönlü felsefi gelişmeleri adlandırır Rönesans felsefesi, genel olarak felsefe tarihinde bir geçiş dönemi felsefesi olarak kabul edilir Bilimde ve düşünce alanında yeni gelişmeler meydana gelmeye başlamış, ortaya çıkan yeni perspektifler ve bilgiler rönesans felsefesini, ortaçağ düşüncesiyle yeni çağ düşüncesi arasında köprü rolünü oynamaya yöneltmiştir. Rönösens anlam olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir Avrupa’da gerçekleşmiş olan bir olaydır, ancak özellikle Batı Roma’nın sürdürücüsü olan Latin bölümünün, bu gelişmeleri sağladığı söylenebilir, yoksa Doğu Roma’nın rönesansın gelişiminde doğrudan bir etkisi ya da rolü olmamıştır Batı kültürü ve Batı felsefesi bu dönemde bir anlamda yeniden doğmuştur İlkçağda ve ortaçağdaki düşüncelerin bir tekrar incelenmesi ya da tekrar değerlendirilmesi değil, çok daha kapsamlı bir anlamda o zamana kadar tartışılagelen konuların tamamen yeni bir biçimde ortaya konulmaları, önceki çağlardan çok farklı bir insan tipinin ortaya çıkması ve düşünceler geliştirmesi sözkonusudur Rönesans felsefesi aynı zamanda bir geçiş dönemi felsefesi olduğu için önceki çağlar ile daha sonra iyice belirginleşecek olan yeniçağ düşüncesi arasında bir köprü işlevi de görmüştür; böylece önceki tartışmalar yeni formlar ve içeriklerle yeni gelişmelere aktarılmıştır Rönesans coşkulu, parçalı ve yaratıcı yeniliklerle dolu bir dönemdir.

indir (5)

Rönesans Felsefesi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir