Roscoe Pound Kimdir

Roscoe Pound Kimdir, Roscoe Pound Hayatı Biyografi

ABD’li hukukçu ve botanikçi. Geliştir­diği sosyolojik hukuk yorumuyla tanı­nır.

27 Ekim 1870’de Nebraska Eyaletinde Lincoln’de doğdu, 1 Temmuz 1964’de Massachussets Eyaletinde Cambridge’de öldü. Babası hukukçuydu. Nebraska Üniversitesinde botanik öğrenimi görerek 1888’de lisans, 1889’da da yüksek lisans derecesi elde etti. Ardından Harvard Hukuk Okulu’na girerek bir yıl hukuk okudu. 1890’da Nebraska’ya dönüşünde baroya kabul edildi. Aynı tarihte Nebraska Üniversitesinde hukuk dersleri vermeye başladı. 1903’de sürdürdü­ğü bu görevi sırasında, 1892’de eyalette yürütülen botanik çalışmalarının sorumlusu yapıldı. 1897’de botanik dalında doktorasını tamamladı. Bu dönemde keşfettiği ender rastlanan bir liken türüne, daha sonra onun onuruna Roscopoundia adı verildi.

1901-1903 arasında Nebraska Eyaleti Yüksek Mahkemesinde yardımcı yargıç olarak çalışan Pound, bu görevi sırasında adalet sisteminin işleyişine ilişkin değerli bilgiler edindi. 1904-1907 arasında Nebraska eyalet yasalan arasındaki çelişkileri gidermekle görevli bir komisyonda görev aldı. Aynı dönemde Nebraska Üniversitesi Hukuk Bölümü’nün başkanlığını yaptı. 1907-1909 arasında Illinois Eyaletindeki Kuzeybatı Üniversitesinde, 1909-1910 yıllarında da Chicago Üniversitesinde hukuk dersleri verdi. 1910’da Harvard Üniversitesi’ne geçerek hukuk profesörü oldu. 1916- 1936 arasında, 1937’ye değin ders vermeyi sürdürdüğü Harvard Hukuk Okulu’nun dekanlığını yaptı. Dekan­lıktan ayrıldıktan sonra 1947’ye değin hukukun her dalında ders vermeyi sürdürdü. 1946’da Tayvan’a giderek, 1949’da adalet sistemini yeniden düzenlemekte olan bu ülkenin Adalet Bakanlığı’nda danışman olarak çalıştı. 1940’ta ABD Barolar Birliği tarafından Amerikan hukuk bilimine hizmetlerinden dolayı madalyayla ödüllendirildi.

Pound hukuk bilimini yalnızca hukukun sınırlan içinde kalarak geliştirme çabalarının verimsizliğinden ve bu bilim dalını diğer sosyal bilimlerden soyutlamanın yarattığı olumsuzluklardan yola çıkarak, hukuksal kurumların diğer sosyal bilimlerin ışığı altında incelenmesine ve hukuksal düzenin toplumsal bir kurum olarak kavranmasına dayalı bir sosyolojik hukuk yorumu geliştirmiştir. Ona göre hukuk biliminin temel sorunu hukukun ne olduğu ve içeriği değil, neyi nasıl gerçekleştirdiği yani işleyişidir. Bilinçli çabayla geliştirilebilen toplumsal bir kurum olan hukukun otoritesinin temelinde hizmet ettiği toplumsal amaçla; yatar.

Eserleri (başlıca): OutlinesofLecturesonJurisprudence, 1903, (“Hukuk Bilimi Derslerinin Anahatları”): TheCauses ofPopular Dissatisfaction With the Administrat;on of]ustice, 1906, (“Halkın Adaletin Yönetiminden Duyduğu Hoşnut­suzluğun Nedenleri”); The Spirit of the Common Law, 1921, (“Örf ve Adet Hukukunun Ruhu”): An Introduction to the Philosophy of Lauı, 1922, (“Hukuk Felsefesine Giriş”); Interpretations of Legal History, 1923, (“Hukuk Tarihi Yorumları”); ]urisprudence, 5 cilt, 1959, (“Hukuk Bilimi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir