Rüyada Melek(ler) Görmek

 

Rüyada Melek(ler) Görmek Anlamı :

 

İbni şirin (rahmetuüahi aleyh)’in tabiri: Ebu Sa’d vaizi şöyle demiş­tir: Rüyada melekleri güzel bir şekilde görmek rüya sahibinin lehine olan bir durum olmasına, izzete, kuvvete, müjdeye, zulüm gördükten sonra yar­dım görmeye, hastalıktan sonra şifa bulmaya, korkudan sonra emniyete, zorluktan sonra kolaylığa, zenginlikten sonra fakirliğe, şiddetten sonra kur­tuluşa, rüya sahibinin hacca gitmesine ya da savaşıp şehit olmasına delalet eder.

Bir meleğin kendisini bir oğulla müjdelediğini görmek, kendisinden razı olduğu âlim ve şerefli bir oğlu olacağına delalet eder. Zira ayeti keri­mede şöyle buyrulur: (Melekler dediği vakit: “ya Meryem! Haberin olsun. Allah seni tarafından bir kelime ile müjdeliyor. İsmi İsa bin Meryem, (ruh) dedi: haberin olsun, ben sana gayet temiz bir oğlan vermek için sırf rabbinin elçisiyim.)407

Rüyada meleklerin elinde meyve salkımları olduğunu gören kimse şe­hit olarak vefat eder. Bir meleğin evine girdiğini gören kimse, evine hırsız girmesinden sakınmalıdır. Meleğin kendisinden silahını aldığını görmek, kuvvetini kaybetmeye ve nimetlerinin elinden gitmesine, bazen de hanı­mından ayrılmasına delalet eder. Meleklerin bir yerde olduklarını ve kendi­sinin de onlardan korktuğunu görmek, o yerde fitne ve savaş olmasına de­lalet eder. Meleklerin savaş yapılan bir yerde olduklarını görmek, düşman­lara üstün gelmeye delalet eder.

Meleklerin, önünde rükû ve secde ettiklerini görmek, işinin ve isminin yükselmesine ve onların himayesine delalet eder. Hasta olan kimsenin, bir meleğin başka bir meleğe sarıldığını görmesi, ölümüne delalet eder. Me­lekleri kendi şekil ve suretlerinde gökyüzünden yere indiklerini görmek, doğru yolda olanların izzetine, batılda olanların zilletine ve mücahitlerin yardım olunmalarına delalet eder. Melekleri kadın şeklinde görmek, rüya sahibinin Allah Azze ve Celleye iftira attığına delalet eder. Zira ayeti keri­mede şöyle buyrulur: (Ya şimdi rabbiniz sizi oğullarla mümtaz kıldı da kendisi meleklerden dişiler edindi öyle mi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz.)408

Meleklerle birlikte uçtuklarını ve semaya yükselip geri dönmediğini gören kimse, dünyada şerefe nail olur ve şehit olarak vefat eder. Rüyada meleklere baktığını gören kimse, bir musibete maruz kalır. Zira ayeti keri­mede şöyle buyrulur: (Melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün müjde yoktur, yasak yasak diyecekler.)409

Rüyada meleklerin kendisini lanetlediğini görmesi, rüya sahibinin dinde zayıflığına delalet eder. Meleklerin gürültü yaptığını görmek, rüya sahibinin evinin harap olmasına delalet eder. Bir beldede, mahallede ya da köyde bir gurup meleğin olduğunu görmek, orada âlim veya zahit bir kim­senin ölmesine ya da mazlum bir adamın öldürülmesine ya da bir evin in­sanlar üzerine yıkılmasına delalet eder. Meleklerin rüya sahibinin yaptığı meslekle uğraştıklarını görmek, kişinin mesleğinde yükselmesine delalet eder.

Bir meleğin kendisine “Oku Allahın kitabını” dediğini görmesi, eğer rüya sahibi ehli hayırdan ise şeref sahibi olmasına, ehli hayırdan değilse, tedbirini alması için bir uyarıya delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: “Oku kitabını! Muhasebeci olarak bugün üzerinde nefsin ye­ter.”410

Bir yerde meleklerin atların üzerinde olduğunu görmek o yerdeki za­lim insanların helak olmasına delalettir. Cinslerini bilmediği kuşların uçtu­ğunu görmek, meleklere işarettir. Melekleri bir yerde görmek, o yerdeki zalimlerden intikam alınmasına ve mazlumlara yardım olunmasına delalet eder.

Kirâmen, kâtip meleklerini rüyada görmek, rüya sahibi salih bir in­sansa, hüsnü hatimeye, dünya ve ahirette faydalanmaya ve sevince delalet eder. Böyle bir kimse değilse rüya sahibinin akıbetinden korkulur. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur: (Hâlbuki üzerinde hafızlar (gözcüler) var. Her ne yaparsanız biliyorlar.)411

Bazı tabirciler şöyle demiştir: melekleri yaşlı suretinde görmek, geç­miş zamana, genç suretinde görmek, içinde bulunan zamana, bebek sure­tinde görmek, gelecek zamana delalet eder. Kendisinin melek suretinde olduğunu gören kimse zorda ise kurtuluşa erer, boyunduruk altında ise azad edilir. Şerefli bir kimse ise, reisliğe nail olur. Hasta ise bu rüya onun ölü­müne delalet eder. Meleklerin kendisine selam verdiklerini görmek, Allah Teâlânın kendisine yaşarken ileri görüşlülük vermesine, akıbetini de hayırlı yapmasına delalet eder.412

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada bir meleğin kendisi ile konuştuğunu ya da kendisine bir şey verdiğini görmek, Allah telanın rüya sahibini şehadet ile rızıklan dırmasına delalet eder. Meleklerin bir yere indiğini görmek, oradaki insanlar savaşta ise yardım olunmalarına, sıkıntıda ise rahata çıkmalarına delalet eder. Bazen bu rüya hükümdarın o yere as­ker sevk etmesine de delalet eder. Evlerin ya da çatıların üzerine inip çık­maları çok olursa veba veya taun hastalığı gibi bir salgına delalet eder.

Meleklerin arasında ileri gelenlerinin indiğini görmek, yöneticilere ya da komutanlara delalet eder. Meleklerin yere indiklerini ve aralarında ha­yırlı ve müjdeli sözler konuştuklarını görmek, rüya sahibinin rüyada sevince ve şehadete ermelerine delalet eder. Ruhani melekleri gören kimse şerefe, izzete, berekete, kazanca nail olur ve insanlar arasında itibar gören kâhin ya da bilge bir kimse olur.

Rüyada meleğe dönüştüğünü gören kimse izzet ve şerefe nail olur. Bir melekle boğuştuğunu gören kimse, görevinden alınır. Cennet ve cehennem melekleri gibi birbirlerine zıt görevleri olan meleklerin beraberce indiğini görmek, düşmanlığa ve dağınıklığa delalet eder. Meleklerin kendisi için istiğfar ettiğini gören kimse dinde doğruluk sahibi olur ve malı çoğalır. Me­leklerin kabirler üzerine indiklerini görmek, orada salih kimselerin gömül­düklerine, melekleri çarşıda görmek, tartıda noksanlık yapmaya delalet eder. Bazen melekleri görmek, şahitlere, emniyet görevlilerine ve yetkili kimselerin defin elçilerine delalet eder. Azap meleklerinin bir ölünün ya­nına girdiğini ve ölünün ondan korkmadığını görmek, rüya sahibinin korku­lardan emin olmasına, rüya sahibi yolcu ise, yol kesicilerden emniyette olmasına delalet eder. Meleklerin kendisine selam verdiklerini ve hayır vaad ettiklerini görmek, isteklerine ulaşmada müjdeye, emniyete, izzete, sevince ve hoşnutluğa delalet eder. Meleklerin kendisine kızgın olduklarını ve kamçıyla vurduklarını görmek, dinden dönmeye, günaha dönmeye, anne babaya asi olmaya ya da Allah Teâlânın emrettiği bir emri terk ettiğine delalet eder.

Rüyada bir kimsenin azap meleklerin yanına girmediklerini haber vermesi, o kimsenin akıbetinin güzelliğine ve ibadetinin kabulüne delalet eder. Eğer rüyada görülen ölü kimse borçlu ise, bu borcun yükümlülüğün­den kurtulur. Rüyada melekleri görmek, hastanın iyileşmesine ve insanların lisanlarını bilen kimseye delalet eder. Zira melekler insanlara kendi lügati ile sorarlar. Sorgu sual meleklerini görmek, fakir kimsenin zenginleşmesine veya işsiz kimsenin işe girmesine delalet eder.

Rüyanızda Melek(ler) Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Melek(ler) Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Melek(ler) Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Melek(ler) Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Melek(ler) Rüya Tabiri , Rüyamda Melek(ler) Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir