Rüyada Namaz Görmek

 

Rüyada Namaz Görmek Anlamı :

 

İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Üstad Ebu Sa’d (rahi-mehullahjf şöyle demiştir: Rüyada namaz görmenin tabirinde asıl olan dini ve dünyevi açıdan hayırlı olmasıdır. Bu rüya bir yetki almaya, bir göreve gelmeye, borcu ödemeye, emaneti teslim etmeye veya farz ibadetlerden birisini eda etmeye delalet eder. Namaz üç kışıma ayrılır. Farz namazlar, sünnet namazlar, nafile namazlar. Farz namazlar yukarıdaki tabire göredir. Bu rüya sahibi hacca gitmeye nail olur ve kötülüklerden sakınır. Zira ayeti kerimede (Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.)448 Buyrulmuştur.

Sünnet namazlar rüya sahibinin temizliğine, zorluklara karşı sabret­mesine ve isminin güzel bir şekilde anılmasına delalet eder. Zira ayeti ke­rimede (Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe ka­vuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir)449 buyrulmuştur. Rüya sahibi mahlûkata karşı merhametli olur, ailesine ve elinin altındakilere ikram eder ve gereğinden fazla onlara iyilik yapar. Ar­kadaşlarına yardım için koşar ve bu durumlar ona izzet kazandırır.

Nafile namazlar, olgun kişiliğe ve üzüntülerin gitmesine delalet eder. Güneşli bir günde öğlen namazının farzını kıldığını görmek kendisine izzet ve şeref kazandıracak bir işe aracı olmaya delalet eder. Eğer bulutlu bir günde ise dert ve üzüntüleri yüklenmeyi göze alır. İkindi namazını kıldığını görmek az işi kaldığına delalet eder. İkindi namazı vaktinde öğlen namazı kıldığını görmek borcu ödemeye delalet eder. Namazlarından birisini kıla­madığını görmek borcun veya mehirin yarısını ödemeye delalet eder. Ak­şam namazını kıldığını görmek ailesine karşı olan görevini yerine getirmeye delalet eder. Yatsı namazını kıldığını görmek ailesi ile onları sevindirecek ve mutlu edecek bir şekilde muamele eder. Sabah namazının farzını kıldı­ğını görmek kendisinin ve ailesinin geçimini temin edecek bir işe başlar. Öğlen” ikindi veya yatsı namazını iki rekât kıldığını gören kimse yolculuğa çıkar. Eğer rüya sahibi kadın ise o gün adet görmeye başlar.

Namazını kaçırdığını veya kılacak bir yer bulamadığım görmek işinde olacak zorluklara delalet eder. Aynı şekilde abdest, gusül ve teyemmüm alamadığını görmekte böyledir. Bir mazereti olmadığı halde oturarak na­maz kıldığını gören kimsenin amelleri kabul edilmez. Yan tarafına yatarak kıldığını gören kimse hastalanır. Binek üzerinde namaz kıldığını gören kimse büyük bir korku yaşar. Savaşta olan kimsenin rüyasında komutanların ve ordunun binek üzerinde namaz kıldığını görmesi zafer kazanmalarına delalet eder. Bir bostan içinde namaz kıldığını görmek Allah Tealadan mağ­firet dilemeye delalet eder.

Ekili bir arazide namaz kıldığını gören kimsenin Allah Teala borçlarını ödemesine yardım eder. Bir hamamda namaz kıldı­ğını görmek işlediği bir günaha veya oğlancılık yapmaya delalet eder. Farz bir namazı kılmak için yer bulamadığım görmek istediği bir şeye ulaşama­maya delalet eder. Düzgün saflar içinde bir cemaatle namaz kıldığını gör­mek teşbih ve tehlili çok yaptıklarına delalet eder. Zira ayeti kerimede (Şüphesiz biz, orada sıra sıra dururuz. Ve şüphesiz Allah’ı teşbih ede­riz.) buyrulmuştur.450

Rüyada farz namazları terk ettiğini görmek bazı dini konuları hafife almaya delalet eder. Namazda ayakta durduğunu vakit çıkana kadar rukuya varmadığını görmek zekâtım eda etmediğine delalet eder. Namaz kılarken bal yediğini görmek oruçlu iken hanımına yaklaştığına delalet eder. Kabeye yönelerek namaz kıldığını görmek dindeki istikamete delalettir. Batı tara­fına yönelerek namaz kıldığını görmek kişinin inancının düşüklüğüne ve günahlara karşı cüretine delalet eder.

Zira batı tarafı yahudilerin kıblesi-dir. Doğu tarafına namaz kıldığını görmek bidatler çıkarmasına ve batıl işlerle uğraşmasına delalet eder. Zira doğu tarafı Hıristiyanların kıblesidir. Sırtının kıbleye dönük olarak namaz kıldığını görmek büyük günahlar işleye­rek islamı arkasına atarak yaşadığına delalet eder. Kıbleyi bulamadığını görmek işinde şaşkınlık içinde olduğuna delalet eder. Kıbleden başka bir yöne yönelerek namaz kıldığını üzerinde beyaz elbise olduğunu ve Kuranı kerim okuduğunu görmek hacca gitmeye delalet eder. Zira ayeti kerimede (Doğu da Allah’ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) ora­dadır. Şüphesiz Allah’(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilen­dir.)451

Rüyada kelime-i tevhit getirdiğini gören kimse içinde bulunduğu üzün­tüden kurtulur ve şehit olarak vefat eder. Tekbir getirdiğini gören kimse, isteklerine ulaşır ve kendisine düşmanlık yapan kimseye karşı zafer elde eder. Allah Tealaya hamd ettiğini gören kimse, dininde nur ve hidayete ulaşır. Allah Tealaya şükrettiğini gören kimsenin kuvveti ve nimeti artar. Eğer rüya sahibi yönetici ise, mamur bir beldenin valisi olur. Zira ayeti ke­rimede (sağ ve solda iki bahçe yiyin diye rabbinizin rızkından da ona şükredin. Ne güzel: hoş bir belde, gafur bir rab) 452buyrulmuştur.

Bir tabirde Allah Tealaya hamd ettiğini görmek, bir çocuğu olmasına delalet eder. Zira ayeti kerimede (Hamd o Allah’a ki bana ihtiyarlık ha­limde İsmail’i ve İshak’ı ihsan buyurdu)453buyrulmuştur.

Cuma günü namaz kıldığını görmek hayırlı ve faydalı bir yolculuğa çıkmaya delalet eder. Cuma namazı kıldığını görmek dağınık işlerini bir araya getirmeye ve zorluktan sonra kolaylığa ermeye delalet eder. Bir ta­birde ise bu rüya sahibi hayırlı olmayan bir işi hayırlı zan eder denilmiştir. Eğer rüya sahibi kadın ise erkek çocuğu olur.

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada farz namazı belli vak­tinde abdestli olarak ve tüm erkânına uyarak kıldığını gören kimse hacc gibi bir ibadeti yapar. Veya bir borcunu öder. Ya da günahlardan sakınır. Farz namazı görmek sözünde durmaya, dargın olduğu kimselerle barışmaya ve yetkili kimselerin hizmetine girmeye delalet eder. İmam olduğunu gören kimse yükümlülük alır cemaat olduğunu görmek başkasına yük olmaya de­lalet eder.

Öğlen namazı ortaya çıkmaya veya gizli bir şeyi ortaya çıkartmaya delalet eder. Öğlen namazını kıldığını ve tamamladığını gören kimse dün­yevi ve uhrevi ihtiyaçlarını karşılar. Borç içinde kalmış ise borcunu öder ve rızkı genişler. İkindi namazı kendisi için veya bir başkası için yemin etmeye delalet eder. İkindi namazını kıldığını gören kimse yapmak istediği bir işi zorluk ve meşakkatten sonra yapabilir. Namazı tamamlamaz ise o iş ona zor gelir. Güneş battıktan sonra akşam namazını kıldığını görmek yaptığı veya yapmak istediği işi tamamlar. Bazen yatsı namazı işinin tamamlanmasına veya ömrünün bitmesine delalet eder. Zira yatsı namazı kişinin o gün içeri­sindeki son işidir daha sonra kişi ölümün benzeri olan uykuya çekilir. Sabah namazını kıldığını görmek kişinin yakında hayırlı veya şerli bir davet alma­sına delalet eder.

Rüyada yatsı namazını kıldığını görmek yiyecek içecek veya giyim gibi ailesinin ihtiyaçlarını gidermeye delalet eder. Akşam namazı tatile çıkmaya ve yorgunluğu gidermeye delalettir. Yatsı namazı işleri gizlemeye de dela­let eder. Bazen öğlen namazı tövbeye ve görevden alınmaya delalettir. Bazende şeytanlarla ve düşmanlarla mücadele etmeye delalet eder. Yatsı namazını kıldığını görmek bazen yolculuğa hazırlanmaya, evliliğe ve bir yerden başka bir yere taşınmaya delalet eder. Yatsı namazı sabah vaktinin uzaklığından dolayı ömrün uzunluğuna da delalet eder. inançlı olarak veya inkâr ederek kasıtlı olarak namazı terk ettiğini ve kaza etmeyi düşündü­ğünü gören kimse dini hafife alır ancak durumunu düzeltmeyi ister. Rama­zan bayramı namazı görmek borcu ödemeye hastanın şifa bulmasına zor­luklardan kurtulmaya dert ve kederlerin gitmesine delalet eder. Kurban bayram namazı görmek vasiyetleri yerine getirmeye sözünde durmaya de­lalet eder. Bazen bayram namazları düşmanla karşılaşmaya ve onlarla tek­bir getirerek karşılaşmaya delalet eder. Kurban bayram namazı şirkten beri olmaya ve yemini bozmaya delalet eder.

Sağlıklı olan kimsenin hasta namazı kılması şansızlığa sözde ve amelde tereddüt etmeye delalet eder. Cuma namazı, namazı kısaltmak gibi yolcu­luğa delalet eder. Bazende fitne ve düşmanlığa delalet eder. Herhangi bir örtü olmadan toprak üstünde namaz kılmak özellikle toprakta pislik ve ne­caset varsa hayızlı iken veya arkadan hanıma yaklaşmaya delalet eder. Bazende fakirliğe ihtiyaca ve zillete delalet eder. Avret mahalli açık olarak namaz kıldığını görmek oruçlu iken günah işlemeye haram ile sadaka ver­meye veya hak olduğuna inandığı bir bidat ve sapkınlık içinde olduğuna delalet eder. Korku namazı ortaklık kurmaya, harekete veya hastanın can çekişmesine delalet eder.

Namazda konuşmak hibe ettiğinden dönmeye veya sadaka vermeye delalet eder. Namazda sessiz okunan yerde sesli oku­duğunu veya sesli okunan yerde sessiz okuduğunu gören kimse hâkim ise haksız bir hüküm verir bidate riyaya ve gösterişe meyletmeye delalet eder. Değil ise bir hakkı veya bir malı gizlemeye delalet eder. Rükû ve secdede hızlı davrandığını görmek anne babaya veya itaat etmesi gereken kimselere asi olmaya veya yanlışlık unutkanlık veya hafıza noksanlığı ile müptela ol­maya delalet eder. Teravih namazı yorgunluğa, zorluğa borcu ödemeye ve doğru yolu bulmaya delalet eder. Yağmur namazı görmek korkuya kıtlığa pahalılığa geçim sıkıntısına, ekin ve bitkilerden dolayı üzüntüye düşmeye delalet eder.

Güneş veya ay tutulmasından dolayı namaz kıldığını görmek, güneş ve ayın delalet ettiği kimselerin rahata ermelerine delalet eder. Bazen bu rüya günahkar kimsenin tövbe etmesine ya da kafirin müslüman olmasına delalet eder. Bazende hükümdar ve yetkili kimselerden dolayı korku ve şiddet görmeye ve genel afetler olmasına delalet eder. Korku namazı ül­fete birliğe ve korkudan emin olmaya delalet eder. Cenaze namazı görmek ölü için şefaate delalet eder. Eğer ölü tanınmıyorsa işsiz kimseler için iş imkânına ve şirketten mal kazanmaya delalet eder.

Bazen cenaze namazı farz namazlarında noksanlık yapmaya delalet eder. Bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek o kimseye dua ve istiğfarı çokça yapmaya delalet eder veya dini yaşamı bozuk olan bir kimseye şefaatçi olur. Cenaze namazında imamlık yaparsa münafık bir hükümdar tarafından bir yetki alır. İmamın arkasında cenaze namazı kıldığını görmek ölülere dua edilen bir mecliste bulunmaya delalet eder.

Nafile namazı kıldığını görmek dinde doğruluğa, iyiliğe ve sünnete ittibaa etmeye delalet eder. Namazı ve kıraati düzgün yapmayan bir kim­senin imamlık yaptığını görmesi ölümüne delalet eder. Sünnet namazları kıldığını görmek Rasulullah efendimizin sünnetine uymaya ve necasetten temizlenmeye delalet eder. Teheccüt namazı kıldığını görmek yüksek mer­tebeye ermeye delalet eder. Kaza namazı görmek borçlan ödemeye ve tövbeye delalet eder. Oturarak namaz kılmak acziyete, başarısızlığa ve kanaate delalet eder. Bazende bu rüya babanın veya hocanın hasta olma riskine delalet eder. İstiğfar namazı günahların affedilmesine ve yağmur yağmasına delalet eder. Rüya sahibi fakir ise zenginleşir, kısır ise erkek çocukları olur. Bazende rüya sahibi ekin ve bitki ile rızıklanır. Teşbih na­mazı hediyeye hayra ve rızık bolluğuna delalet eder. İstihare namazı kişinin gerçekte hayrette olduğu bir işin açığa çıkmasına delalet eder. Tahiyyetül mescid namazı fakirlere ve akrabalara infakta bulunmaya delalet eder.

Namazda güldüğünü görmek rüya sahibinin namazda çok gafil oldu­ğuna delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını görmek yalan yere şahitlik yapmaya delalet eder. Cünüp olarak namaz kıldığını görmek dininin bozuk olduğuna delalet eder. Doğu ve batıya yönelerek namaz kıldığını görmek İslama muhalif bir amel işlemeye delalet eder. Cemaatin kıblenin dışında bir yöne namaz kıldığını görmek yöneticilerinin görevden alınmasına dela­let eder. Alim bir kimsenin kıblenin dışında bir yöne namaz kıldığını görmek İslama muhalefet etmesine ve nefsin hevasına uymasına delalet eder. Kıb­leye yönelmeden namaz kıldığını görmek Allah Tealaya ve kullarına caiz olmayan bir şeyle yakınlık kurmak istediğine veya o yöne yolculuğa çıkmaya delalet eder.

Rüyanızda Namaz Gördüyseniz , Rüyanızı Nasıl Gördüğünüzü Aşağıdaki Yorum Kutucuğu Aracılığıyla Bizimle Hemen Paylaşın . Yorumlansın …___________________________________________

Rüyada Namaz Görmek Ne Anlama Gelir , Rüyada Namaz Görmenin Anlamı Manası, Rüyada Namaz Görmek Yorumu Açıklaması Neye İşarettir , Rüyada Görülen Namaz Rüya Tabiri , Rüyamda Namaz Gördüm Ne Demektir İyimidir Kötümüdür rüya tabirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir