Sabar Devleti Hakkında Bilgiler

Sabar Devleti Hakkında Bilgiler Hakkında , Sabar Devleti Hakkında Bilgiler , Sabar Devleti Hakkında Bilgiler İle İlgili Bilgiler

Sabirler-Sabar Devleti

Sabirler ya da Sabarlar, 6’ncı yüzyılda güney Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu

Büyük Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sibirlerin ana yurtları Tanrı Dağları’nın batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi Sibir; “sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan” anlamlarına gelmektedir Sabirlere ait ilk bilgiler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göç olayı ile ilgilidir Bu yıllarda doğudan gelen Avarların baskısı sonucu Sabirler yurtlarını terk ederek batıya yöneldiler Altaylar ile Ural Dağları arasında yaşayan Ogur Türklerini göçe zorlayan Sabirler Tobol ve İşim dolaylarına yerleştirler

6 yüzyılın başlarında Doğu Avrupa’da görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler Hükümdarları Balak idaresinde önemli zaferler kazandılar Bizans’a karşı Sasaniler ile anlaştılar 516 yılında Kafkasları aşarak Anadoluya geldiler Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler Sabirlerin sahip olduğu askeri güç ve savaş taktikleri Bizans kayıtlarına geçmiştir Bizanslı Prokopios bu konuda şu notları düşmüş:

“Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir”

Balak Handan sonra yerine eşi Boğarık Hatun geçti Savaşçılığı ve idareciliği ile Bizans kayıtlarına girmiş Boğarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu Sibirler bazen, Bizans bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski gücünü kaybettiler

Sabirler, 557 yılında Avarların baskısı sonucunda kuzeye çekildiler Bu sırada Göktürk hakimiyetini kabul ederek, Göktürklerin batı kanadını oluşturdular 576 yılında yılında Güney Kafkasyadaki hakimiyeti Bizanslılara kaptırdılar

Hazar İmparatorluğu örgütlenmesi içerisinde birçok Sabir unsuru ve boyları olduğu görülür

Sabirler – Sabar Devleti Hakkında Bilgi
Sabar Devleti hakkında bilgi
Sabirler hakkında bilgi
Sabirler-Sabar Devleti kuruluş ve yıkılışı

 

Sabar Devleti Hakkında Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

One thought on “Sabar Devleti Hakkında Bilgiler

  • 14/11/2013 tarihinde, saat 23:33
    Permalink

    ilk türk parasını bulan devlet göktürklermiş parayı ilk kullanan Türk devleti sabarlarmış doğru mu ??

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir