Samuel Gompers Kimdir

Samuel Gompers Kimdir,Samuel Gompers Hayatı ve Biyografi

(1850-1924)

ABD’li sendikacı. Amerikan İşçi Federasyonunun kurulmasında etkin bir rol oynamış bu kuruluşun başkanlığını yapmıştır.

27 Ocak 1850’de Londra’da doğdu, 13 Aralık 1924’de Texas’ta San Antonio’da öldü. Danimarkalı Yahudi bir ailenin oğluydu. Kısa süren bir eğitim gördükten sonra bir ayakkabı yapımcısının yanında çıraklık yaptı. Daha sonra babası gibi puro imalatı işinde çalıştı. 1863’de ailesiyle birlikte New York’a gitti ve puro işçiliğini sürdürdü. 1864’de Puro Üretici­leri Yerel Sendikası’na katıldı. Kısa zamanda sendikanın önderi durumuna geldi.

19.yy’ın ikinci yarısında hızlı teknolojik geliş­meye koşut olarak makinelerin nitelikli işçilerin yerini almaya başlaması, nitelikli işçilerin ulusal düzeyde, kendi sorunları çevresinde örgütlenmelerini gündeme getirmişti.

1881’de Puro Üreticileri Ulusal Sendikasının örgütleyicileri arasında yer alan Gompers, 1886’da sendikanın Amerikan İşçi Federasyonu’na (AFL) dönüşmesine önemli katkıda bulundu. Gompers bu kuruluşun başkanı oldu ve 1895 yılı dışında ölümüne değin bu görevi sürdürdü.

AFL, 1869’da kurulmuş ve 1880’lerde ulusal boyutlara ulaşmış olan Knights of Labor (İşçi Sınıfı­nın Şövalyeleri) adlı sendikadan farklı ilkelere sahipti. Knights of Labor, nitelikli olsun ya da olmasın tüm işçiler arasındaki dayanışmayı savunuyor ve ücretli emek sisteminin ortadan kalktığı bir toplumu hedefliyordu. AFL ise yalnızca belirli meslekler temelinde nitelikli işçileri içinde barındıran bîr kuruluştu ve temel amacı işçilerin yaşam düzeyini yükseltmekti. Bu niteliğiyle 1850’lerde İngiltere’de gelişen Yeni Model Sendikacılık hareketine benzerlik göstermek­teydi. AFL ile Knights of Labor arasında ilk yıllarda gerçekleşen işbirliği, kısa zaman sonra işlemez duru­ma geldi. Sendikacılık anlayışını “saf ve basit” olarak tanımlayan AFL önderi Gompers’in temel amacı kapitalist sistem içinde mücadele etmekti. Sosyalizmin insanlığa mutsuzluktan başka birşey getirmeyeceğini düşünüyordu.

  • Eserleri (başlıca): Seventy Years of Life and Labor, (ö.s,), 2 cilt, 1925, (“Yetmiş Yıllık Yaşam ve Çalışma”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir