Sanayi İnkılabının Olumsuz Sonuçları

Buhar makinesinin İngiltere’de ilk kez kullanılmaya başlamasıyla birlikte sanayi devrimi denilen makineleşme süreci ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren insanlar artık el işi tezgahlarda uzun süren üretimler yerine makineli üretime geçti ve kısa zamanda çok ürün üretmeye başladı. Ancak sanayi devrimi tek başına böyle bir sonuç doğurmamış, bunun yanı sıra önemli sosyolojik sonuçları da ortaya çıkarmıştır. Bu yazımızda daha ziyade bu sosyolojik sonuçlara değineceğiz.

Sanayi inkılabının insanlık için olumsuz sonuçlaarı, sanayi inkılabı nedir hakkında kısa bilgi vereceğiz.

Sanayi devriminin başlamasından itibaren yoğun bir göç halkası ve işçi sınıfı ortaya çıkmaya başladı. Bu dönemden itibaren işçi hakları, işçi-işveren ilişkisi ve bunun gibi pek çok konu hakkında yeni düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte üretim hızlandığı için insanlar daha fazla para kazanma hırsına bürünerek uzun süren saatlerde işçileri çalıştırmaya başladı. Bunun sonucunda fakir ve horlanan bir işçi kesimi çıkarken bunların karşısında da sürekli servetini büyüten ve işçilerin emeklerini sömüren bir burjuva sınıfı ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren işçiler ve burjuvalar arasında hak mücadeleleri ve savaşlar başladı. Savaşların galibi çoğunlukta olan işçi sınıfı oldu ve yeni kazanılan haklarla birlikte sosyal güvenlik, çalışma saatleri, emeğe göre ücret gibi konular yasal olarak düzenlendi ve işçilerin hakları koruma altına alındı.

Sanayi Devrimi’nin sonuçları ise şunlardır:

  • Ürünlerin kalitesi arttı ve seri üretim sayesinde ürünler ucuzladı.
  • Seri üretim başladıktan sonra küçük esnaf sanayiye dayanamadığı için çöktü ve büyük işletmeler faaliyet göstermeye başladı.
  • Ekonomisini hızla geliştiren sanayileşmiş ülkeler sömürgecilik faaliyetlerini başlattı ve büyük bir dünya imparatorluğu kurma yarışına girişildi.
  • Osmanlı Devleti batıdaki bu sanayi inkılabını takip edemediği için geride kaldı ve çökme sürecine girdi.

images (2)

Sanayi Devrimi’nin İnsan ve Toplum Açısından Olumsuz Sonuçları Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir