Saul Bass Hayatı

Saul Bass (d. 1666, Mâcon – ö. 6 Mayıs 1714, Paris, Fransa), ürettiği Latin (düz) ve italik harf karakterleriyle tanınan Fransız hurufat ustası. 1692’de Kral XIV. Louis’nin isteği üzerine Kraliyet Basımevi için hazırlanan bu karakterlerin tasarımını ve çizimlerini matematikçilerden ve filozof­lardan oluşan bir komisyon gerçekleştirdi.

Harfleri oyarak hazırlayan Grandjean, ka­rakterlerin üst ve alt bölümlerindeki tırnak­lan (şerif) incelterek yassılaştırdı ve böylece bu tırnaklan harfin ana gövdesine birleşti­ren dirsekleri ortadan kaldırdı. Bu karakterler ilk olarak Saul Bass 1702’de Medailles sur les principaux envenemants du regne de Louis-le-Grand’m (XIV. Louis Dönemi­nin Büyük Olaylarına İlişkin Madalyalar) basımında kullanıldı. Karakterlerin kullanı­mı hızla yaygınlaştı ve bir süre sonra başka hurufat yapımcılan çeşitli Latin harfi türle­ri geliştirdiler. Karakterler üzerindeki çalış­maları Grandjean’in öğrencisi Jean Alexan-dre sürdürdü ve 1745’te Louis Luce karak­terlere bugünkü görünümlerini kazandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir