Şeyhülislam Yahya Efendi Hayatı ve Edebi Kişiliği

Şeyhülislam Yahya Kimdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Şeyhülislam Yahya Hakkında Bilgi, Şeyhülislam Yahya Efendi Hayatı ve Edebi Kişiliği

17 yüzyılda yaşamış olan Şeyhülislam Yahya Efendi, bu dönemin en önemli şairlerindendir. İyi bir öğrenim gören şair adından da anlaşıldığı üzere şeyhülislamlığa kadar yükselmiştir. Hem IV. Murat’ın hem de diğer dönem şairlerinin beğenisini toplayan Yahya, IV. Murad’a yazdığı bir methiye dışında kaside kaleme almamış ama kendisine bir devlet büyüğü olarak kasideler sunulmuştur.

Şairliğinin en önemli tarafı gazelleridir. Şiirlerinin konusu genellikle aşk, doğa ve rindliktir. Şiirlerindeki içtenliğin yanı sıra İstanbul Türkçesini de başarılı şekilde kullanmıştır. Kimi kaynaklar, Yahya’nın Bakî ile Nedîm arasında “köprü” oluşturduğu görüşünü savunmaktadır.

Eserleri: Dîvân, Sâkî-nâme, Muhsin-i Kayserî’nin Ferâiz adlı eserinde yaptığı şerhi bulunan Yahya, İbn-i Kemâl’in Nigâristâ’ının tercümesini de yapmıştır.

Şeyhülislam Yahya Kimdir Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir