Şiir ve Manzume Arasındaki Farklar

Şiir ve Manzume Nedir, Şiir ve Manzume Arasındaki Farklar

Ölçülü ve kafiyeli olarak nazım şeklinde yazılan yazılara manzume, manzumelerin edebi değer taşıyanlarına ise şiir adı verilir. Manzume ve şiir arasındaki farklar ise şöyle sıralanabilir:

Manzumeler istenildiğinde şiir şeklinde ifade edilebilirken şiirler istense de manzume şeklinde kaleme alınamaz.

Manzumede bir olay anlatılırken yani olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü olmaz.

Manzumelerde kullanılan sözcükler genellikle gerçek anlamı ile kaleme alınır ancak şiirlerde sözcükler gerçek anlamlarının dışında genellikle mecaz anlamlarıyla çok anlama gelecek şekilde kaleme alınır.

Manzumelerde çağrışım sınırlıyken şiirler çağrışıma açık şekilde yazılır.

Şiirlerde edebi sanatlara manzumelere göre daha fazla yer verilir.

Şiirlerde şair kendi hissettiklerini kaleme alırken, manzumelerde bu yoktur.

Manzumeler şiirlerden farklı olarak öğretici özellik taşır.

Şiir ve Manzumenin Karşılaştırılması Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir