Siméon Denis Poisson Kimdir

Siméon Denis Poisson Kimdir, Siméon Denis Poisson Hayatı Biyografi

Fransız, matematikçi. Elektrik, manyetiklik ve gök mekaniğine katkılarıyla tanınmıştır.

21 Haziran 1781’de Pithiviers’de doğdu, 25 Nisan 1840’ta Paris yakınlarındaki Sceaux’da öldü. Hekim olmasını isteyen ailesinin isteğine uymayarak matematik öğrenimini seçti ve 1798’de J.L.Lagrange ve P.S.Laplace’ın ders vermekte oldukları Ecole Poly technique’e girdi. 1800’de bitirdiği bu okulda 1802’de ders vermeye başladı. 1806’da profesörlüğe, iki yıl sonra da Bureau des Longitudes’da astronom­luğa getirildi. 1809’da Fen Fakültesinde saf matema­tik kürsüsüne, 1827’de Bureau des Longitudes’da Laplace’ın ölümüyle boşalan matematikçi kadrosuna atanan Poisson, 1812’de Bilimler Akademisi’ne, 1837’de Yüksek Meclis üyeliğine seçilmiş, son yılları­nı Fransız okullarındaki matematik programını dü­zenleme çalışmalarıyla geçirmiştir.

Poisson, saf matematik alanında az sayıda da olsa araştırma yapmakla birlikte, çalışmalarını matemati­ğin fiziğe, özellikle elektrik, manyetiklik ve mekaniğe uygulanmasında yoğunlaştırdı. 1812’de yayımladığı bir makalede elektriği farklı iki akışkanla açıklayarak, elektro statiğin birçok yasasına açıklık kazandırdı, yalıtılmış bir iletkenin yüzeyinde Lagrange potansiyel fonksiyonunun sabit olduğunu gösterdi. Belirli bir aralıkla yerleştirilmiş, iki yüklü küresel iletkenin yüzeylerindeki yük yoğunluğu problemine, C.A.Co- ulonıb’un deneysel bulgularıyla son derece uyumlu matematiksel bir çözüm geliştirdi. Coulomb’un iki akışkan modeline dayandırdığı çalışmalarıyla da tu­tarlı bir manyetiklik kuramı geliştirmeyi başardı. Lagrange ve Laplace’ın gezegenlerin yörüngelerine ilişkin kuramlarını geliştirerek, siferoit ve elip soitlerin çekimlerini hesaplayarak ve gezegenlerin kütle çekim­lerini, kütle dağılımları cinsinden hesaplamakta kulla­nılan bir yöntem bularak gök mekaniğine de katkıda bulundu. Kılcallık, ısı, esneklik ve olasılıklar hesabı konularında da önemli çalışmalar yapan Poisson, günümüzde, özellikle radyoaktiflik, trafik ve genel dağılımlarla ilgili çeşitli problemlerin çözümlenme­sinde kullanılan “Poisson dağılımı”yla anılmaktadır.

  • Eserleri (başlıca): Trait e de mecanique, 1811, 1833, (2. basım), (“Mekanik Üstüne”); Theorie nouvelle de l’actions capillaire, 183Î, (“Yeni Bir Kılcallık Etkisi Kuramı”); Theorie matematique de la chaleur, 1835, (“Matematiksel Isı Kuramı”)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir