Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir

Sindirim Sistemi Görevleri, Sindirim Sistemi Organları Nelerdir

Ağız boşluğunda sindirim başlar. Dişler besinleri parçalar, tükürük ise lokma haline getirir. Ayrıca tükürük şeker ve nişasta içerikli besinleri sindiren enzimlere de sahiptir. Dil besinlerin tadını alır ve ilgili organlara sinyaller göndererek midenin işlevlerinin yönetilmesine yardımcı olur.

Yemek borusu ağız boşluğundan mideye kadar uzanır ve 30cm kadardır. İç yüzeyi mukoza ile örtülüdür. Kalbin arkasından ve karın zarının içinden geçer. Üst kısımları fiziksel temasa daha duyarlıdır ancak aşağıya doğru bu duyarlılık azalır. İç duvarı dalgalı bir ritimle kasılarak yutmaya yardımcı olur ve hızlandırır.

Mide torbaya benzer ve 1-2 litre kapasitesi vardır. Karaciğer ve diyafram kasının altında uer alır. Karın boşluğunun üzerindedir. Kardia, mide ağzı olarak bilinir ve yemek borusunun mideye birleştiği kısımdır. Pilor, mide kapısı olarak bilinir ve mideden bağırsağa geçiş kısmıdır. Mide duvarı dört katmandan meydana gelir. En üstte mukoza bulunmaktadır ve mukoza mide dolu değilken kıvrımlar şeklindedir. Mukoza kardiya, pilor ve midenin kendi salgı bezleri olmak üzere üç tip salgı bezi içerir. Midenin kendi bezleri mide gövdesinde ve kubbesinde daha yoğundur. Mukus, pepsinojen ve diğer protein enzimleyiciler bu bezlerden sentezlenir. Mide duvarı yemek borusu duvarından daha incedir ve daha az kaslıdır. Mide duvarı yemek borusundaki ritmik kasılmayı sürdürür.

Onikiparmak bağırsağı ince bağırsağın mide tarafından başlayan ilk kısmıdır. Onikiparmak eninde bir uzunluğa sahip olduğundan bu ismi alan bu bağırsak, pankreas ve safra kesesinin safra yolları ile orta kısımlarında birleşir. Buradan gelen enzimler bağırsağa eklenir.

Pankreas sindirim salgı bezlerinin en önemlisidir. 1.5 litre kadar günlük ortalama sindirim sıvısı üretimi vardır. Bu sıvıda şeker, yağ ve albümini sindirebilen mayalar taşır.

Safra kesesi karaciğerin ürettiği safra sıvısının depolanarak bekletildiği organdır. Karaciğerden üretilen safra sıvısı ince kanalcık ağlarından akar ve safra yolunun ağzına gelir. Safra sıvısı sadece beslenme sırasında kullanılacağından ve karaciğerde aralıksız olarak üretildiğinden böyle bir bekletme deposuna ihtiyaç vardır. Yağların ve yağda çözünen A,D,E,K vitaminlerinin sindirilmesi için önemli olan safra sıvısı, besin lapasının onikiparmak bağırsağına ulaşmasıyla birlikte safra kesesinden salınır.

İncebağırsak kıvrımlıdır ve 6-7 metre uzunluğa sahip olabilir. Sindirim sistemindeki en uzun bölüm olup 3-4 cm enindedir. İç yüzeyinde mukoza üzerinde küçük parmakçıklar şeklinde uzantılar bulunur. Bunların üzeri kan damarınca zengin ağsı yapılı bir epitelle döşelidir ve bağırsaktan emilim yapılmasını sağlar. Besinler emilerek kan ve lenf sistemine verilir. Lapaları kalınbağırsağa ulaştırmak için ritmik kasılmalar burada da sürer.

Kalın bağırsak ile incebağırsak arasında sindirim açısından hiçbir işlevi olmayan körbağırsak apandisi bulunur. Karın boşluğunda bulunan ince bağırsak üzerinde büyükçe bir kıvrım yapacak şekilde yer alan kalın bağırsak sağ böğür çukurundan başlayarak önce yukarıya ve daha sonra sola oradan da aşağıya doğru yönelir ve incebağırsağın etrafına dolanır. İncebağırsaktan ayrıldığı ileum-körbağırsak kapakçığından makata kadar uzanır. 1,5 metrelik uzunluklara kadar çıkabilir. Burada bulunan dışkı dalgalı ve ritmik bir hareketle dışarı itilir. Kalınbağırsağın iç yüzeyinde sindirim bezleri mevcut değildir. Sindirim artık neredeyse sona ermiştir. Burada bağırsak florası olarak adlandırılan yararlı bakteriler yaşar ve sindirilemeyen amit ve proteinlerin kokuşa ve mayalanmasıyla yıkımını, organizmaya yararlı vitaminlerin yapımını sağlar. Sekiz on saat beklemeden sonra kullanılamaz ve faydalanılamaz hale gelen atıklar rektuma (düz bağırsağa) ulaşır ve makattan dışkılanır.

Sindirim Sistemi Organları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

One thought on “Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir