Sonia Delaunay Kimdir

Sonia Delaunay Kimdir, Sonia Delaunay Hayatı Biyografi

Rus asıllı Fransız ressam. Orfizm ilkeleri doğrultusunda yaptığı resim, kumaş baskısı ve resim desenli dokuma duvar panoları ile tanınmıştır.

Ukrayna’da doğdu, 1979’da öldü. Çocukluğu St.Petersburg’da (şimdi Leningrad) geçti. Resim öğrenimi için Almanya’ya gitti. İki yıl Karlsruhe’de çalıştıktan sonra 1905’te Paris’deki Academie de la Palette’e girdi. Burada Ozenfant ve Andre Dunoyer de Segonzac (1884-1974) gibi ressamlarla arkadaş oldu. Öğrenciliği sırasında Gauguin ve Van Gogh’un yapıtlarından etkilendi. Daha sonra Cezanne’m etkisinin izlendiği ilk yapıtlarını sergiledi. 1910’da ressam Robert Delaunay’la evlendi. Önceleri resimde onun dinamizminden etkilendiyse de, daha sonra uyumsuz renkleri kullanarak kendine özgü kübist eğilimli bir üslup geliştirdi. 1914-1920 arasında İspanya ve Portekiz’de yaşadı. Madrid’in güneşli iklimi Portekiz’in doğal güzellikleri ve halk sanatı, onu sıcak, canlı renklere ve ışıklı, hareketli kompozisyonlara yöneltti. Sonia Delaunay 1918’de bale emprezaryosu Diaghı- lev’le tanıştı. Onun isteği üzerine kocasıyla birlikte Kleopatra balesinin kostüm ve dekorlarını hazırladı. 1920’de Paris’e döndü ve bir süre gerçeküstücü sanatçılarla çalıştı. Daha sonra moda alanına yöneldi, el baskısı kumaşlar ve dokuma duvar panoları yapma ustasıdır.

İsveçli mühendis ve mucit. Kendi adıyla tanınan tek basamaklı buhar türbinini geliştirmiştir. Çarl Gustaf Patrik De Laval 9 Mayıs 1845’te İsveç’in Orsa kentinde doğdu. 2 Şubat 1913’te Stock­holm’de öldü. Ailesi 17: yy’m başında Fransa’dan İsveç’e göç etmişti. Dc Laval yüksek öğrenimini Stockholm Teknik Enstitüsü ve Uppsala Üniversite­si’nde tamamladı. Önceleri metalürji ile ilgilenerek başta bir elektrik fırını olmak üzere demir, çinko ve kurşunun işlenmesinde kullanılmak üzere, çeşitli araçlar geliştirdi. Daha sonra süt sanayine yönelik çalışmalarıyla 1878’de kendi adıyla bilinen yüksek devirli, santrifüjlü bir kaymak ayırıcısının yapımını gerçekleştirdi. De Laval bu alana olan ilgisini yaşamı boyunca sürdürmüş ve 1913’te vakumlu bir süt sağma makinesi geliştirmiş olmakla birlikte, 1880’lerden başlayarak çalışmalarının ağırlığını buharlı türbinlere kaydırdı.

Buhar gücünden yararlanarak bir türbini çalıştırma düşüncesini ilk uygulayanlardan biri Baron von Kempelen’dir. Bu Alman mucidin 1784’teki bir girişimi dönemin teknolojisinin yetersizliğinden başarısızlığa uğramıştır. 19. yy’da ABD’de gerçekleştirilen pek de kullanışlı olmayan buhar türbinleri dışında, bu alandaki en önemli iki öncü girişim İngiltere’de Parsons ve İsveç’te De Laval’in hemen hemen aynı yıllara rastlayan çalışmalarıdır.

De Laval 1880’lerin başında yaptığı araştırmalarla 1883’te tek basamaklı (basınç düşiişlü), oldukça hızlı devirli bir buhar türbininin yapımını gerçekleştirdi. Dakikada 10-30 bin devirli bu türbini pratik bir güç kaynağına dönüştürebilmek için de devri onda birine düşüren bir dişli sistemi geliştirdi. 1890’ların başında türbinini deniz taşımacılığında kullanmak üzere girişimde bu­lunduysa da yüksek devirli bu türbini gemilere uyarlamak mümkün olmadı. Türbinli ilk geminin yapımı da 1897’de Parsons tarafından İngiltere’de gerçekleştirildi.

De Laval, elektriğin aydınlanmada kullanımından aerodinamiğe dek çeşitli alanlarda çalışmış, sayısı binleri bulan buluşlarıyla ve kendi kurduğu şirkette ürettiği çeşitli araç ve makinelerle İsveç’in ağır sanayine öncülük etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir