Stanley Lloyd Miller Hayatı

Stanley Lloyd Miller Kimdir, Stanley Lloyd Miller Hayatı Biyografi

ABD’li biyokimyacı. Laboratuvar koşullarında ilkel atmosfere benzer bir ortam yaratarak, yaşamın başlan­gıcını araştırmıştır.

7 Man 1930’da California Eyaleti’nin Oakland kentinde doğdu. Chicago Üniversitesi’nde kimya
öğrenimini sürdürürken Urey’in öğrencisi oldu ve hocasının etkisiyle biyolojik yaşamın başlangıcını araştırmaya başladı. 1954’de aynı üniversiteden dok­tora derecesini alan ve California Üniversitesinde kimya profesörlüğüne atanan Miller, 1984’de de bu görevini sürdürüyordu.

Yaşamın, doğada kendiliğinden ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal süreçlerin sonucu olarak başlamış olabileceğine ilişkin görüşler Darwin’in çalışmaların­dan sonra ileri sürülmüştü. Organik bileşiklerin morötesi ışınımların etkisiyle inorganik bileşikler­den türemiş olabileceği düşünülmüş, ancak atmosfer­deki oksijenin Güneş’in morötesi ışınımını soğurarak yeryüzüne ulaşmasını engellemekte olması, yaşa­mın ilk ortaya çıktığı çağlarda atmosferde oksijen bulunmadığı, oksijenin çok sonraları, yeşil bitkilerce atmosfere salındığı varsayımına yol açmıştı.

1920’de J.B.S.Haldane’in ve 1936’da Oparin’in ileri sürdüğü bu varsayımları sınamak ve yaşamın biyo­ kimyasal yoldan başlatılabilmesinin koşullarını araş­tırmak üzere 1953’de, henüz doktora öğrencisi olan Miller, hocası Urey ile birlikte çalışmaya başladı. Atmosferin yaşam öncesindeki bileşimi konusunda Oparin’in varsayımından yola çıkan iki bilim adamı, yeryüzündeki yaşam öncesi koşullan sağlamak üzere, mikroorganizmalardan tümüyle arındırılmış ortamda bir su kütlesinin içine sürekli olarak metan, amonyak, hidrojen ve su buharı karışımı püskürttüler. Gerekli enerji ise karışımı içeren cam kabın üst tarafından verilen sürekli bir elektrik boşalımıyla sağlanıyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir