Şükrü el Kuvvetli Kimdir

Şükrü el Kuvvetli Kimdir, Şükrü el Kuvvetli Hayatı Biyografi

Arap devlet adamı. Suriye’nin bağım­sızlığa kavuşması için mücadele et­miştir.

Şükrü el-Kuvvetli Şam’da doğdu, 30 Haziran 1967’de Beyrut’ta öldü. Şam İdadisi’nde öğrenim gördükten sonra İstanbul’a gitti. 1913’de Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı karşıtı gizli Arap cemiyetlerinde yer aldığı için, 1915’de tutuklanıp ölüme mahkum edildi. Arap Lej­yonu Şam’ı aldığı zaman serbest bırakıldı. Savaştan sonra Mısır ve Avrupa’da yaşadı.

1925’de Suriye’ye dönüp Dürzi ayaklanmasına katıldı. Milliyetçi Parti’nin desteğiyle bu ayaklanmayı ulusal bir harekete dönüştürdü. Fransızlar tarafından ölüme mahkûm edildiğinden 1927’de Mısır’a kaçtı. 1930’da yeniden Suriye’ye dönüp 1931 genel affından yararlandı. Bu arada Fransızlar yeni bir anayasa hazırladılar ve 1936’da imzalanan bir antlaşmayla Suriye’deki manda yönetimine son vermeyi kabul ettiler. Milliyetçi Parti başkam olarak Şam milletvekili seçilen Şükrü el-Kuvvetli, Haşim el-Attasi’nin cum­hurbaşkanlığı döneminde Cemil Mardum hükume­tinde maliye ve ulusal ekonomi bakanlığı yaptı. İki yıl sonra meclis başkan vekili oldu. Fransızlar’ın 1939’da anayasayı askıya alması üzerine etkin bir mücadeleye girişti. 20 Mart İ 941 ‘de bağımsızlık duyurusu yayım­ladı. Fransızlar’ın 27 Eylül 1941’de Suriye’nin bağımsızlığını tanımasından sonra 19 Ağustos 1943’de yapı­lan seçimlerin ardından cumhurbaşkanı oldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir