Tarihte Bilinen İlk Hukuk Kurallarını Kim Yapmıştır?

Tarihte Bilinen İlk Hukuk Kurallarını Kim Yapmıştır?

Bu sorunun cevabı Sümerlerdir. Hukuk tarihi uygarlığın gelişimi ile yakından bağlantılıdır. MÖ 3000 yıllarına dayanan eski Mısır kanunları, muhtemelen on iki kitaba bölünmüş bir medeni hukuk içeriyordu. Gelenek, retorik konuşma, toplumsal eşitlik ve tarafsızlık ile karakterize Ma’at kavramına dayanıyordu. M.Ö. 22. yüzyılda eski Sümer hükümdarı Ur-Nammu, casusluk ifadelerinden (“eğer … sonra …”) oluşan ilk yasayı formüle etmişti.

M.Ö. 1760 yıllarında Kral Hammurabi, Babil kanununu, kodlayıp taş üzerine yazarak geliştirmiştir. Hammurabi, bütün halkın görebilmesi için yasalarının kodlarının birkaç kopyasını Babil krallığına dikiş dikti; bu Codex Hammurabi olarak bilinirdi. Bu stellerin en sağlam kopyası 19. yüzyılda İngiliz asurileri tarafından keşfedildi ve o zamandan beri tam olarak seslendirildi ve İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Fransızca da dahil olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir