Tarihteki Türk İslam Alimleri ve Buluşları

 1. Türk Alimler ve Buluşları
  Müslüman Alimler ve buluşları
  İslam Alimleri ve Buluşları
  Türk İslam Alimleri

  Abdüsselam : ( 1926 – ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan
  müslüman bilim adamı

  Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü Astronom ve
  Mekanikçi

  Akşemseddin : ( 1389 – 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı
  İstanbulun fethinin manevi babasıdır Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır

  Ali Bin Abbas : ( ? – 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan
  bilim adamı Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır Eski
  çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı
  görüşünü kökünden yıktı

  Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren
  müslüman bilim adamı

  Ali Bin Rıdvan : ( ? – 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi

  Ali Kuşçu : ( ? – 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir

  Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan
  müslüman bilim adamı

  Battani : ( 858 – 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri
  trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin

  Beyruni : ( 973 – 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit
  burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı Beyruni
  amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce
  bildirmiştir Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi
  gibi dallarda eserler yazmıştır Çağın En Büyük Alimidir

  Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim
  adamı

  Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom
  bilginidir Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır

  Cabir Bin Hayyan : ( 721 – 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve
  kimyanın babası sayılır Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana
  bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir

  Cahiz : ( 776 – 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir Hayvan gübresinden
  amonyak elde etmiştir

  Cezeri : ( 1136 – 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve
  elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak
  ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir

  Demiri : ( 1349 – 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji
  ansiklopedisini yazan alimdir Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır

  Dinaveri : ( 815 – 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir

  Ebu Kamil Şuca : ( ? – 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini

  Ebu’l Fida : ( 1271 – 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır

  Ebu’l Vefa : ( 940 – 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye
  tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir

  Ebu Maşer : ( 785 – 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden
  bilgindir

  Evliya Çelebi : ( 1611 – 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin
  yazarıdır

  Farabi : ( 870 – 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp
  izah getiren ilk bilgindir

  Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 – 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu
  icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı
  “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 15 ton
  ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700
  asker ancak çekebiliyordu

  Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi

  Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429 ) Matematik alimi Ondalık kesir sistemini
  bulan çemşid cebir ve astronomi alimi

  Harizmi : ( 780 – 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten
  bilgin Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin
  Cebiri sistemleştiren Bilgin

  Hasan Bin Musa : ( – ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen
  üç kardeşten biri

  Hazini : ( 6 – 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan
  bilgin

  Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk Planörcülüğün
  öncüsü

  Huneyn Bin İshak : ( 809 – 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin

  İbni Avvam : ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul
  ettiren bilgin

  İbni Battuta : ( 1304 – 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir
  seyyah

  İbni Baytar : ( 1190 – 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır

  İbni Cessar : ( ? – 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900
  sene önce açıklayan müslüman doktor

  İbni Ebi Useybia : ( 1203 – 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren
  doktor

  İbni Fazıl : ( 739 – 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir

  İbni Firnas : ( ? – 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı
  yapıp uçmayı gerçekleştiren alim

  İbni Haldun : ( 1332 – 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran
  mütefekkir Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan
  büyük bir islam tarihçisidir Sosyolog ve şehircilik uzmanı

  İbni Hatip : ( 1313 – 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan
  açıklayan doktor

  İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya
  kitabı yazan alim

  İbni Heysem : ( 965 – 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi İslam
  dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme
  sistemlerine açıklık kazandıran alim Galile teleskopunun arkasındaki isim

  İbni Karaka : ( ? – 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin

  İbni Macit : ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı Vasco da Gama
  onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı

  İbni Rüşd : ( 1126 – 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir

  İbni Sina : ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı Eserleri Avrupa
  üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor Hastalık
  yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç
  bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile
  ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası

  İbni Türk : ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini

  İbni Yunus : ( ? – 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom

  İbni Zuhr : ( 1091 – 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından
  asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu

  İbnünnefis : ( 1210 – 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi

  İbrahim Efendi : ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren
  mühendis

  İbrahim Hakkı : ( 1703 – 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve
  fen adamı En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve
  anatomisinden bahsetmiştir

  İdrisi : ( 1100 – 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya
  haritasını çizen coğrafyacı

 2. 05-05-2011 12:22#2

  Cevap: Tarihteki Türk İslam Alimleri ve Buluşları

  İhvanü-s Safa : ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan
  meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı Astronomi , Coğrafya,
  Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır

  İsmail Gelenbevi : ( 1730 – 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü
  matematikçilerinden

  İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin

  Kadızade Rumi : ( 1337 – 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve
  astronomi bilgini Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur

  Kambur Vesim : ( ? – 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce
  keşfeden ünlü doktor

  Katip Çelebi : ( 1609 – 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı
  ve fikir adamı

  Kazvini : ( 1203 – 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u ,
  astronom ve coğrafyacı bilgin

  Kemaleddin Farisi : ( ? – 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam
  matematikçisi, fizikçi ve astronom

  Kerhi : ( ? – 1029 ) İslam Matematikçilerinden

  Kindi : ( 803 – 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak
  olan bilgin Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile
  tanınmıştır

  Kurşunoğlu Behram : ( 1922 – ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya
  atan beyin güçlerimizden Halen prof Behram Kurşunoğlu Amerika da florida
  üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır

  Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk
  defa füze ile uçan bilgin

  Macriti : ( ? – 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi
  ve astronom

  Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden Mağribinin
  eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer
  geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir

  Maaşallah : ( ? – 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır Usturlabla İlgili
  ilk eseri veren bilgindir

  Mes’ûdi : ( ? – 956 ) Kıymeti ancak 18 19 Yüzyıllarda anlaşılan büyük
  tarihçi ve coğrafyacı Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş
  sebebini açıklamıştır Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de
  müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır

  Mimar Sinan : ( 1489 – 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar
  Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir

  Muhammed Bin Musa : ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri
  Matematikçi ve astronom

  Mürsiyeli İbrahim : ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun
  Akdeniz haritasını çizen haritacı Günümüzden 500 sene önce kadar önce
  yaşamıştır

  Nasirüddin Tusi : ( 1201 – 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser
  veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom

  Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından

  Ömer Hayyam : ( ? – 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin Newton
  veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir

  Piri Reis : ( 1465 – 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya
  haritasını çizen büyük coğrafyacı Amerika kıtasının varlığını kristof
  kolomb ‘dan önce bilen ünlü denizci

  Razi : ( 864 – 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders
  veren kimyager doktor ünlü klinikçi Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile
  aynı ayarda bir bilgin

  Sabit Bin Kurra : ( ? – 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını
  keşfeden bilgin Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini
  Matemetik ve astronomi alimi

  Sabuncu Oğlu Şerefeddin : ( 1386 – 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve
  cerrahlarındandır Deneysel fizyolojinin öncülerindendir

  Seydi Ali Reis : ( ? – 1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi
  alimidir

  Şemsettin Halili : ( ? – 1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir

  Şihabettin Karafi : ( ? – 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve
  hukukçularından

  Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 – 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran
  çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir

  Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni
  çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar

  Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek
  taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren
  bilim adamı

  Zerkali : ( 1029 – 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi
  alimidir

  ——————————————————————————————————————————-

  Tarihteki Türk İslam Alimleri ve Buluşları Türk Alimler ve Buluşları Müslüman Alimler ve buluşları İslam Alimleri ve Buluşları Türk İslam Alimleri Abdüsselam : ( 1926 –

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir