Theodor Gomperz Kimdir

Theodor Gomperz Kimdir,Theodor Gomperz Hayatı ve Biyografi

(1832-1912)

Alman filozof. Felsefeyle bilimler arasında bağlantı kurulması gereğini savunmuştur.

28 Mart 1832’de Çekoslovakya’nın Brünn ken­tinde doğdu, 29 Ağustos 1912’de Avusturya’nın Baden-bei-Wien kentinde öldü. Viyana üniversitesinde dil bilim öğrenimi gördükten sonra, 1867’de aynı üniversitede filoloji doçenti, 1873’de klasik filo­loji profesörü oldu ve bu görevini 1901’e değin sürdürdü. Königsberg Üniversitesinden fahri felsefe doktoru, Dublin Üniversitesinden edebiyat doktoru sanını aldı. 1882’de Prusya Bilimler Akademisi’ne üye seçildi.

Gomperz, tarih, sanat, uygarlık tarihi, toplum bi­lim ve hukuk alanlarında yaptığı araştırmalardan sonra, felsefeye ancak öbür bilim dallarında yapılacak çalışmalarla ulaşılabileceği sonucuna vardı. Felsefenin bütün bilimlerle, insanı ilgilendiren tüm araştırmalarla ilintisi vardır. Bilimlerin uğraştığı konular ne denli birbirinden ayrı ve bağımsız görünse de, özde birdir. Bu nedenle bir ulusun felsefesi, o ulusun ortaya koyduğu bütün başarı ürünlerini göz önünde bulundurma gereğindedir. Yalnızca felsefe dizgelerinin ortaya çıkışını, gelişimini, ilgilendiği sorunları ve önerdikleri çözümleri ele alan bir felsefe tarihi yeterli değildir. Felsefe tarihi, canlı bir organizmaya benzeyen toplumun bütününü ele almalıdır.

Gomperz, eski Yunan metinlerini de bu anlayışa göre irdeleyerek, felsefe tarihi alanında önemli araştırmalar yapmıştır. Ionia’nın doğacı filozoflarından başlayarak, Aristoteles ve ardıllarını da içerecek biçimde Yunan filozoflarının bağlı oldukları çığır ve dizgeleri incelemiştir. Yapıtlarını kolay bir dille, öyküleme türünde yazan Gomperz, çağdaş filozoflara da ilgi göstermiş, Spencer ve A.Comte’u nesnel bir yaklaşımla ele almış, ayrıca S.Mill’in tüm yapıtlarını Aimanca’ya kazandırmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Beitrage zur Kritik und Erkldrung griech. Schriftsteller, 7 cilt, 1875-1900, (“Yunan Yazarlarıy­la İlgili Açıklama ve Eleştiriler”); Stuart Mills System der aeductiven und inductiven Logic, 3 cilt, (Çev.), 1884, (“Stuart Mill’in Tümdengelimli ve Tümevarımlı Mantık Dizgesi”); Platonische Aufsatze, 3 cilt, 1887-1905, (“Pla- ton’dan Seçmeler”); Die Apologie der Heilkunst, 1890, (“Sağlık Korumanın Savunması”); Griechische Denker: Eine Geschichte der antiken Philosophie, 2 cilt, 1893-1902, (“Yunan Düşünürleri: Bir Antik Felsefe Tarihi”); Essays und Erinerungen, 1905, (“Denemeler ve Anılar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir