Theodor Mommsen Hayatı

Theodor Mommsen Kimdir, Theodor Mommsen Hayatı Biyografi

Alman, tarihçi ve hukukçu. Roma uygarlığı ve tarihi konusundaki çalış­malarıyla ünlüdür.

30 Kasım 1817’de Schleswig’de Garding’de (bu­gün FAC’de) doğdu, 1 Kasım 1903’de Charlottenburg’ta öldü. Babası papazdı, önce Yunan ve Latin dilleriyle eğitim yapılan Gymnasium’da ortaöğreni­mini bitirdi, 1838-1843 döneminde Kiel Üniversitesinde hukuk, filoloji ve tarih okudu. 1844’de Roma devlet hukukunu eleştirici bir yöntemle inceleyen ilk kitabı çıkınca ilgi uyandırdı. 1845’de, dönemin ünlü hukuk tarihçisi Savigny’nin yardımıyla bilimsel çalış­malarını sürdürmek için İtalya’ya gitti. Bir süre politikayla ilgilendi, Alman Aydınlanma çağını konu edinen çalışmalara katıldı. 1848’de Leipzig Üniversitesinde Roma hukuku profesörü olarak görevlendi- Arııtlarrildi. Saksonya yönetimini eleştirmesi nedeniyle göre- yazıtlar yine son verildi.

1852’de Kiel, 1854’de Breslau Üniversitesi belgeler sitelerinde Roma Hukuku, 1858’de Berlin Üniversite­sinde İlk Çağ tarihi profesörü oldu. 1863-1866 ve 1873-1879 dönemlerinde Prusya Diyeti’ne (meclis), 1881-1884 arasında Alman Parlamentosu’na üye seçil­di. Özellikle Bismarck’ın politikasına, Yahudiler’e karşı uygulanan baskılara karşı çıkarak ağır eleştiriler yöneltti. Muhafazakar yönetimler karşısında sol eği­limli bir görüşü savunduğu gibi radikal demokrasi akımlarına karşı çıkanları da eleştirdi. 1902’de Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Alman bilgini oldu.

Tarih, Mommsen’in benimsediği anlayışa göre, tarihin toplum özünü öğretici, eğitici ve geliştirici düşünce öğeleri ve oluşturur. Tarih belli süreler içinde geçen olayları uygarlık konu edinen yorumlayıcı, anlatıcı, durağan bir bilim değildir. Onun amacı uygarlığı yaratan kültür odakla­rını insanlığın gelişmesine yararlı duruma getirecek bir öğreti olmaktır. Bu özelliği dolayısıyla tarih statik değil dinamik bir bilimdir, yaşamın akışı içinde sürekli bir ilerlemenin olanaklarını açıklayıcı nitelik­tedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir