Théodore Géricault Kimdir

Théodore Géricault Kimdir,Théodore Géricault Hayatı ve Biyografi

(1791-1824)

Fransız, ressam. 19. yy Fransız res­iminde Romantizm’in ve bir ölçüye kadar da Gerçekçilik’in gelişmesine öncülük etmiştir.

Jean Louis Andre Theodore Gericault 26 Eylül 1791’de Rouen’de doğdu, 26 Ocak 1824’de Paris’te öldü. Ailesi 1800’de Paris’e yerleşti. Gericault 1808’de lise eğitimini bırakarak, özel atölyelerde resim çalışmaya başladı. Bu sırada sergilediği ilk yapıtıyla başarı kazandı. 1815’de gönüllü olarak kralın muhafız alayına katıldı. 1816’da İtalya’ya gitti. Roma ve Floransa’ da Michelangelo ile Caravaggio’nun yapıtlarını inceledi. 1817’de Fransa’ya döndü. 1819’da katıldığı sergide Medusa’nm Salı adlı resmi büyük bir heyecan ve ilgi yarattı. 1820’de Londra’ya gitti, iki yıl kaldı. Paris’e döndükten sonra Salpetriete Hastanesi’ndeki delilerin portrelerini yaptı. Daha otuz üç yaşındayken bir attan düşerek aldığı yaralar sonucu öldü.

Gericault’nun çok kısa süren sanat yaşamı, üslup gelişimi açısından iki döneme ayrılır. 1820’ye değin süren ilk döneminde, yakınlık duyduğu kahramanlık konularını, geleneksel biçimcilik anlayışına dayanan romantik bir üslupla işlemiştir. Daha çok güncel konulara yöneldiği son yıllarında ise kişisel bir gerçekçilik anlayışının ilk örneklerini vermiştir.

Büyük boyutlu ilk yapıtı olan Bir Hücumu Yöneten Avcı Birliği Subayının Portresi’nde öğretme­ni Pierre-Narcisse Guerin’den (1774-1833) öğrendiği anıtsal biçim anlayışını ve bir başka öğretmeni A.C. Horace Vernet’in (1758-1833) resimlerinde gözlem­lediği savaş sahnelerinin hareket ve heyecan dolu havasını özümsediği görülür. Karşıtlık içindeki hare­ketlerin büyük bir başarı ile düzenlendiği bu resimde, Caravaggio, Rembrandt ve Rubens gibi sanatçıların yapıtlarında görüldüğü gibi, dramatik duygu, biçim- leyici öğelerin başmda gelir.

Gericault, resimleriyle başta Delacroix olmak üzere, birçok romantik ressam üzerinde etkili olmuş gerçekçi eğilimlerin gelişmesini de sağlamıştır.

  • Eserleri  (başlıca): Bir Hücumu Yöneten Ava Birliği Subayının Portresi, 1812, Louvre, Paris Yaralı Ağır Süvari Savaş Alanından Ayrılıyor, 1814, Louvre, Paris; Binicisiz Atların Yarışı, 1817, Louvre, Paris; Medusa’nm Salı, 1817, I.ouvre, Paris; Kesik Başlar, 1818, Ulusal Müze, Stock­holm; Şimşek ve Fırtınadan Ürkmüş At, 1820-1821, Ulusal Galeri, Londra; Epsom’da At Yarışları 1821, Louvre, Paris; Deli Kadın (Salpetriere Sırtları), 1822, Güzel Sanatlar Müzesi, Lyon; Kleptoman, 1822-1823, Güzel Sanatlar Müzesi, Gand/Belçika.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir