Thomas Carlyle Kimdir

Thomas Carlyle Kimdir,Thomas Carlyle Hayatı ve Biyografi

(1795-1881)

İskoç, denemeci ve tarihçi. Yaşadığı yüzyıl İngiltere’sini bir tür entelek­tüel peygamber olarak etkilemiştir.

4 Aralık 1795’de Ecclefechan’da doğdu, 5 Şubat 1881’de Londra’da öldü. Babası Calvinist inanca bağlı küçük bir çiftçiydi. Babasının dini inançları ve yaşam biçimi, genç Carlyle’ı yaşamı boyunca etkiledi. Calvinizm’de insanların tanrı tarafından doğuştan cennet veya cehenneme layık görülmesi ve kişilerin, gelecekleri konusunda bir “işaret” aramaları ‘Carlyle’ın’ öğrenciliği sırasında zihnini sürekli meşgul etti. Bu etki daha sonra da eserlerine yansıdı.

Ecclefechan’da köy okulunu bitirdikten sonra, orta öğrenimini Annan Akademisinde tamamladı ve Edinburg Üniversitesine devam etti. Burada belli bir bilim dalını izlemedi. Matematiğe yeteneği olduğundan Annan’da matematik öğretmeni oldu. 1816′ da.Kirkcaldy’de, vaiz ve mistik Edward Irwing’in öğretmenlik yaptığı bir okula geçti. Irwing’in Cariyle üzerinde büyük ve sürekli bir etkisi oldu. 1819’da hukuk öğrenimi için Edinburg Üniversitesine döndü, üç yıllık öğrenim dönemi yalnız ve güç şartlar altında geçti. Daha sonra Almanca öğrendi ve Mme Stael’in etkisiyle, kendisi için “yeniden tinsel doğuş” niteliğindeki Alman düşüncesini keşfetti; sırasıyla Kant, Alman idealistleri ve mistikleri, özellikle Goethe, felsefesi için en sağlam temel taşlarını oluşturdular. 1824’te Goethe’den Wilhelm Meister’ı çevirdi.

1857’de kahramanlarından bir diğeri olan II.Fre- derick’i The History of Frederick II of Prussia, Called Frederic the: Great (“Büyük Frederick, Prusya Kralı II.Frederick’in Tarihi”) isimli eserinde çok ayrıntılı olarak inceledi. 1865’de Edinburg Üniversitesi rektörlüğüne getirildi.

Carlyle’ın katkısını değerlendirmek hayli güçtür. Onu bir peygamber olarak kabul etmeyenler, genellikle, okuyucusunun sabrını ve enerjisini sömürdüğünü öne sürerler. Bir bütün olarak ele alındığında, eserlerinin kendi kendini tekrarladığı ve gerçeği saptırdığı söylenebilir. Eserlerinde din ve ruhun ölümsüzlüğü en önemli temadır.

Eserleri (başlıca): The French Revolution, 3 cilt, 1837, (“Fransız Devrimi”); On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, 1841, (“Tarihte Kahramanlar, Kahramana Tapınma ve Kah- • well’s Letters and Spee (“Oliver Cromwell’in malı”); The History of Frederick II of Prussia, Called Frederic the Great, 6 cilt, 1858-1865, (“Büyük Frederick, Prusya Kralı II.Frederick’in Tarihi”); The Early Kings of No’ruıay: Also an Essay on the Portraits of John Knox, 1875, (“Norveç’in İlk Kralları: Aynı Zamanda John Knox’un Portreleri Üstüne bir Deneme”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir