Tımar Sistemi Nedir

Tımar sistemi nedir, Osmanlı’da tımar sistemi nasıldı hakkında kısa yazı paylaşıyoruz.

Osmanlı Devleti’nde taşra yönetimi tımar ve iltizam sistemi üzerine kurulmuştur Tımar Sistemi I. Murat döneminde, İltizam Sistemi Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren uygulanmıştır Tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermez bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir. Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdi. Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker yetiştirirlerdi Dirlik sisteminde toprağın mülkiyet devlete, vergisi dirlik sahibine ve  Kullanım hakkı köylüye aittir Bu topraklar devredilip, satılamazlardı. Dirlik sistemine göre devlete ait olan topraklar vergi gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılırlardı. Bu toprakların gelirleri ve mal sahipleri ile kullanım amaçları farklı farklıydı. Ancak sistem yüzyıllarca başarıyla işletildi ve Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da başarıyla uygulandı. Zaten devletin yıkılma sebeplerinden biri de tımar sisteminin bozulmasıydı. Bu sistem devam ettirilseydi Osmanlı uzun yıllar ayakta kalabilirdi.

indir (3)

Tımar Sisteminin İşleyişi Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir