Tuğrul beyin en önemli başarıları nedir

Tuğrul beyin en önemli başarıları nedir Hakkında , Tuğrul beyin en önemli başarıları nedir , Tuğrul beyin en önemli başarıları nedir İle İlgili Bilgiler

Tuğrul beyin önemli başarıları : Gaznelilerin, Selçuk Beyin oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra,Tuğrul kardeşi Çağrı Beyler Selçukluların başına geçti Selçuklulara yeni bir yurt arayan Tuğrul Bey komutasındaki Türkler Horasana göç ettiler Gazneliler, Horasanda güçlenen Selçukluları tehdit olarak gördü ve onlara savaş açtılar Kardeşi Çağrı Bey’dir Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü Çocukluğu Cend’e geçti 1016 yılında Selçukluların başına geçti Altun Can Hatun ile evlendi

1028-1029 yılları arasında kardeşiyle birlikte Merv ve Nişabur kentlerini ele geçirdi Buhara ve Balh kentlerine seferler düzenledi 1038 yılında Nişabur’da kendini sultan ilan etti 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı’nı kazanarak Gazne Devleti’ne karşı Selçukluların üstünlüğünü sağladı Kardeşi Çağrı Bey’i Horasan valisi tayin eden Tuğrul Bey İran’ın büyük bir bölümünü ele geçirdi ve Selçuklu topraklarını Anadolu’ya kadar uzandırdı 1060 yılında Fatimilerin eline geçmiş olan Bağdat’ı ele geçirdi Abbasi halifesi Kaim’in tekrar Bağdat’a dönmesini sağlayan Tuğrul Bey, halifenin kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile evlendi Halife Kaim (Arapça: القائم بأمر الله‎, al-Qāʾim bi-amri ‘llāh), Tuğrul Bey’e Sultan, Ruknu ʾd-daula (”Dinin direği”) ve Maliku ʾl-maschriq wa-ʾl-maghrib ünvanı verip “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” ilan etti[3]

Tuğrul Bey zamanında güç ve nüfuz sahibi ünlü sufilerle çok yakın temaslar kurmuştur, bunlardan biriside dönemin Kalenderi şeyhi ve şair Baba Tâhir-i Uryân-ı Hemedânî’dir

İlk eşi Altun Can Hatun, tutulmuş olduğu hastalıktan 1060 yılında Cürcan’da vefat etmiştir Eşini kaybetmekten derin üzüntü duymuş olan Tuğrul Bey, eşinin cesedini Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti Rey kentine getittirmiş ve orada defnettirmiştir Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde çocuksuz olarak İran’ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir

 

Tuğrul beyin en önemli başarıları nedir Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir