Türk kültürünü oluşturan unsurlar nelerdir

Türk kültürü hakkında bilgi, bu yazımızda sizlere türk kültürünün unsurları hakkında yazı paylaşacağız.

Her şeyden önce kültürün tanımını paylaşmalıyız. Kültür: Bir milletin ortak manevi değerleri ve ortak geçmişini ifade eden geniş bir kavramdır. Bir milletin yaşayış alışkanlıkları, yemekleri, düşünceleri gibi toplumun ortak kimliğini yansıtan her değere kültür denir. Kültürün genel unsurları ise şunlardır:

– Dil
– Din
– Eğitim
– Ekonomi
– Teknoloji
– Sosyal Kurumlar
– Örf ve Adetler
– Değerler ve tutumlar
– Estetik sanatlar (Grafik ve plastik sanatlar, folklor, müzik, dans, tiyatro)
– Semboller, Tabular ve Törenler

Türk kültürü ise tarihsel geçmişine bakılacak olursa göçebe bir yapıdan geldiği için aile bağlarına, törelere ve bunun gibi pek çok manevi değere önem vermektedir. Hatta toplumu yöneten töreler tarihin her döneminde hükümdarların bile önüne geçmiştir. Kararlarda töreler oldukça etkili olmuştur. Ayrıca aile bağları ve ilişkiler de önemli bir yer tutmaktadır. Türkler tarih boyunca aile bağlarının kuvvetli oluşuyla diğer bütün toplumların takdirini kazanmıştır. Türkler hukuka ve töreye saygılı ve itaatkardır. Kodlarındaki askeri disiplin nedeniyle her zaman çalışkan ve üretken bir toplum olmuştur. Bu nedenle Türkler genellikle savaşlarda ve akınlarda oldukça başarılı olmuşlardır.

Türklerin başka kültürlerle etkileşimi ve sık sık göç  etmesinden dolayı dilinde değişiklikler yaşanmış, bu durum ileride yemeklerden yaşayış tarzına kadar pek çok şeyi etkilemiştir. Buna bağlı olarak edebiyat, sanat ve dünya görüşü de değişiklik göstermiştir. Kısacası kültür her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da insanlara ortak değerler katan bir varlık haline gelmiştir.

indir (8)

 

Türk Kültürünün Özellikleri Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir