Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Yıllara Göre

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları kısaca konu anlatımı , Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Ekonomi Politikası

Tarım ve sanayinin gelişmesi için destekleme politikaları izlenmiştir. Ziraat Bankası kurulmuş, bu banka kanalıyla çiftçilere krediler verilmiştir. Büyük ölçüde devletçilik politikası izlenmiş, yabancı mallara karşı Türk ekonomisini korumak için yüksek gümrük vergileri konmuştur.

1932 – 1950 Dönemi Türkiye’nin Ekonomi Politikası

Bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikası izlenmiş, tarım desteklenmiş, tarımın makineleşmesi için teşvikler uygulanmıştır. 2. Dünya Savaşı nedeniyle yatırımlar azaltılıp, kaynaklar daha çok savunma amaçlı kullanılmıştır. 1947 yılında liberal karakterli bir kalkınma planı uygulamaya sokulmuştur.

 

 1950 – 1960 Dönemi Türkiye’nin Ekonomi Politikası

Ekonomide devletin etkisi azaltılmış, karayolları, sulama, liman, enerji projeleri gibi etkinliklere ağırlık verilmiş, tarımda önemli gelişmeler sağlanmış fakat sanayiye yeterince önem verilmemiştir.

1960’tan Sonraki Dönem Türkiye’nin Ekonomi Politikası

1960’tan sonra ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, kaynakların planlı olarak değerlendirilmesi amacıyla önce Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, 1962 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planları uygulanmıştır.
1980’den sonra devlet, üretim sanayisi yatırımlarını önemli ölçüde azaltmış, altyapı yatırımlarına ağırlık vermiştir.

24 Ocak 1983 kararlarıyla devletin ekonomiye müdahalesi iyice azaltılmış, özelleştirme ve dışa açılma süreci başlamış, Türkiye ekonomisi giderek bölgesel ve küresel etkilere açık hale getirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir