Türklerin İslami İlimlere Ne Gibi Katkıları Olmuştur

Bu yazımızda, sizlere Türklerin İslami İlimlere Ne Gibi Katkıları Olmuştur Kısaca bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

İslamiyeti kabul eden milletlerin arasına Türklerin de girmesi ile birlikte İslam aleminde hem ilmi, hem de askeri alanlarda son derece büyük gelişmeler yaşanmıştır. Eğitime çok önem veren Selçuklular gibi önemli devletler, kurdukları medreseler ile ilim alanında pek çok önemli insan yetiştirmişlerdir.

Türkler İslami İlimlere Neler Katmıştır

  • Medreseler, camiler, külliyeler inşa ederek bu alanda eğitim veren kurumları çoğaltmışlardır
  • Devlet yönetimi noktasında görev alacak kişilerin sağlam bir eğitimden geçerek hem ahlâki, hem de ilmi yönden geliştirmişlerdir. Bu sayede kuvvetli devletler kurmuşlardır.
  • Çeşitli bilim insanlarının yetişmesine direk veya dolaylı olarak katkıda bulunmuşlardır.

Türklerin İslamiyeti Kabulu Sonrası Ortaya Çıkan Önemli Eserler

  • Kutadgu Bilig
  • Divan-ı Lugati’t Türk
  • Atabet-ül Hakayık

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir