Türkünün Özellikleri Maddeler Halinde

Türkü ve Özellikleri, Türkünün Özellikleri Maddeler Halinde

*Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerindendir.

* Kendine özgü bir ezgisi vardır.

* Asıl duyguların, sözlerin yer aldığı bölüme bent adı verilir.

*   İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarattır.

*   Nakarat bölümüne kavuştak ya da bağlama da denir.

* Daha çok 7’li, 8’li veya 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

* Aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, sevgi, güzellik gibi konular işlenir.

* Bazıları yörelerine göre adlandırılır : Kayabaşı, Bozlak …

Türkü örnekleri :

Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez                 Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun

Kıratın acemi, konağı tutmaz                         Gördün güzelleri beni unuttun

Oğlun da çok küçük, yerini tutmaz                 Sılaya gelmeye yemin mi ettin

 

Cemal’im, Cemal’im algın Cemal’im               Gayri dayanacak özüm kalmadı

Al kanlar içinde kaldın Cemal’im                     Mektuba yazacak sözüm kalmadı

 

Ürgüp’ten de çıktığını görmüşler                     Yarim sen gideli yedi yıl oldu

Kıratının sekişinden bilmişler                         Diktiğin fidanlar meyveye geldi

Seni öldürmeye karar vermişler                     Seninle gidenler sılaya döndü

 

Cemal’im, Cemal’im algın Cemal’im                 Gayri dayanacak özüm kalmadı

Al kanlar içinde kaldın Cemal’im                     Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Türkü ve Türkü Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir