Ünlü Düşmesi Nedir Örnekler

Ünlü Düşmesi Hakkında Bilgi, Ünlü Düşmesi Nedir Örnekler

Son hecesinde dar ünlülerden (ı, i, u, ü) biri bulunan kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldığında ya da ünlü ile başlayan bir sözcükle birleştiğinde kelimenin son hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi adı verilir.

Ünlü düşmesi üç şekilde gerçekleşir:

1. Kelime çekim eki alırken on hecedeki ünlü düşebilir.

om(u)zum                              boy(u)num

kar(ı)nım                                ak(ı)lım

2. Kelime yapım eki alırken ünlülerinden bir tanesi düşebilir.

sar(ı)-ar                                  çev(i)r-e

yumurt(a)-la                          kav(u)ş-ak

3. Kelime bir başka kelime ile birleşirken ünlülerinden bir tanesi düşmeye uğrayabilir.

sab(ı)r+et                              kay(ı)t+ol

kay(ı)p+ol                             dev(i)r+et

alnım, karnım, zikretmek, şükretmek, hapsolmak, seyretmek, ismim, ağzım, yalnız,  fikrimiz, kaybetmek, emretmek, çevrem, benzim, genzim, uyku, kıvrım sözcüklerinde de ünlü düşmesi örnekleri görmek mümkündür.

Ünlü Düşmesi Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir