Uykuda Nefes Kesilmesi Tedavisi

Uykuda Nefes Kesilmesi Tedavisi,

Horlama ile birlikte uykuda nefes kesilmesi olması halinde uyku laboratuarında yapılacak uyku testini takiben tedavi biçimi belirlenir. olayı kap ve içeriği olarak düşünürsek daha iyi anlatmış oluruz. burada rahatlama temin etmek için ya kabı büyütmek gerekecek yada kabın içerindekileri azaltmak gerekecek. mevcut horlama için % 90 dolaylarında iken, apne için % 50 dolaylarındadır. dil kökü cerrahisi eklendiğinde bu başarı şansı belirgin ölçüde artmaktadır.

uppp ameliyatı ufak dilin bir kısmının ve yumuşak damağın bir kısmının çıkarılması ile beraber bademciklerin de alındığı bir ameliyat şeklidir. boğaz bölgesine aynı yüz gerdirme ameliyatında olduğu gibi bir gerdirme işlemi yapılarak dokuların titreşimi önlenir ve havanın geçişi kolaylaştırılır. bir saat kadar süren ameliyatın en büyük problemi bir kaç hafta süren boğaz ağrıları ile birkaç ay süren boğazda yabancı cisim hissidir. yeni boğaza alışıldıktan sonra bu his kaybolmaktadır. ameliyattan sonra nadiren kanama olabilir.
sleep ın
dil köküne uygulanan ameliyat sleep ın denilen bir tekniktir. prolen maddesinden bir ip dil kökünden geçirilerek alt çeneye bağlanmaktadır. böylece dil kökü öne çekilerek solunum yolunun tıkanma özelliği ortadan kaldırılmaktadır. bu ameliyat basit bir uygulama olup ameliyat sonrasında konuşma, yutkunma ve dil hareketleriyle ilgili bir problem yaşanmaz. bu dil kökünü öne çekme ameliyatı diğer ameliyatlarla beraber yapıldığında genel başarı oranını arttırmaktadır. tıpta genel olarak hastalık değil, hasta vardır yaklaşımı geçerlidir. bunun için hastanın haline göre iki veya üç seviyeli ameliyatları aynı seansta uygulamak olasıdır. yani burun, yumuşak damak ve dil kökü aynı seansta ameliyat edilebilmektedir. şayet çekilen filmlerde kemik yapısı hakkında problemler varsa, yüz kemiklerine ileri cerrahi teknikler uygulanır. bundan başka ileri evrede olup, maske kullanamayan olgularda da ileri cerrahi teknikler uygulanır. burada üst ve alt çeneyi öne çeken ameliyatlar söz konusudur. bundan başka dil kökü dokusunun fazlalığı söz konusu olan olgularda, boyundan yaklaşım ile dil kökünün yumuşak dokularının bir kısmının çıkarılması da olasıdır. alt ve üst çeneyi birlikte öne çeken ameliyatların ağır ameliyatlar olmasına rağmen başarı şansı olabildiğince yüksektir. horlamada ve hafif apneli hastalarda ağız içi protez de tatbik edilebilir.
ağız içi uygulamaları ve protezler dili veya alt çeneyi öne çekip o pozisyonda tutarak hava yolunu açmaktadırlar. bu protezlerin de her gece kullanımı gerekmektedir.

————————————————————————————————————————————————————-

Uykuda Nefes Kesilmesi Tedavisi Uykuda Nefes Kesilmesi Tedavisi, Horlama ile birlikte uykuda nefes kesilmesi olması halinde uyku laboratuarında yapılacak uyku testini takiben tedavi biçimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir