Vannevar Bush Kimdir

Vannevar Bush Kimdir, Vannevar Bush Hayatı Biyografi

ABD’li elektrik mühendisi. Modern elektronik bilgisayarların öncüsü olan diferansiyel hesap makinesini geliştirmiştir.

11 Mart 1890’da Massachusetts Eyaletindeki Everett kentinde doğdu. Öğrenimini Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)ve Harvard Üniversi­tesinde tamamladı. 1914-1917 arasında Tufts Üniver­sitesinde öğretim üyeliği yaptı. I. Dünya Savaşı boyunca ABD donanması hesabına denizaltıların bulunmasına yarayacak bir aygıt üzerine çalışmalar yaptı. 1919’da M.I.T’de öğretim görevlisi oldu. 1920’de sonlarına doğru büyük elektrik şebekeleri­nin işleyişini benzeştirim yöntemiyle incelemek ama­cıyla bir şebeke çözümleyicisi tasarladı.

1930’da M.I.T’de bir araştırma ekibiyle bilimsel problemlerde sık şık karşılaşılan diferansiyel denklemlerin çözümü için bir diferansiyel hesap makinesi geliştirdi. Aynca bilgi toplama ve düzeltme işlemini kolaylaştırmak amacıyla mikrofilm ve şifre kullanan bir aygıt geliştir­di. 1939’da Carnegie Enstitüsü başkanlığına, 1940’ta Ulusal Savunma Araştırmaları Komitesi başkanlığına getirildi. 1941’de ABD’nin atom bombası projesinde çalışan kimi araştırmacılar bir bomba yapımına yete­cek uranyum-235’in elde edilmesinin 1945’e değin uzayabileceğini hesapladılar.

Bush’un 1942’de yazdı­ğı, işlemlerin hızlandırılabileceğini vurgulayan bir rapor üzerine “Manhattan Projesi” adıyla anılan çalışmalar başlatıldı ve Bush uranyum araştırmalarını yönetmekle görevlendirildi. II. Dünya Savaşı sonrası da askeri danışmanlığını sürdürdü. 18 Haziran 1974’de Massachusetts Eyaleti’nin Belmont kentinde öldü.

Mühendislik ve fizik problemlerinde genellikle bir değişkeni, diğer değişkenler yoluyla açıklamak gerekir. Bu amaçla adi ya da kısmi diferansiyel denklemler kullanılır. Fiziksel ve mekanik olayların değişini yasalarını ifade etmekte kullanılan bu denk­lemlerin çözümü ya temel fonksiyonlarla, ya da sayısal ve grafik ifadelerle verilebilir.

Mühendislik ve fizik problemlerinde grafik çözüm genellikle yeterli­dir. Bush ve M.I.T’deki çalışma arkadaşları, 1927’den başlayarak diferansiyel denklemlerin bu grafik çö­zümlerini bulmak amacıyla çalışmalara başladılar. İlk olarak geliştirdikleri sürekli integratör, d-y/dx; = fa (fı + fi) biçimindeki diferansiyel denklemleri çözebili­yordu.

1930’da geliştirdikleri daha geniş kapsamlı diferansiyel hesap makinesinde hesaplayıcı elemanlar arasındaki bağlantılar mil ve dişliler aracılığıyla yapılı­yor, çözülecek denklemler disk ve çark integratörü yoluyla bir dizi halinde yazılıyordu. Bu dizilerden her biri, en fazla bir integrasyon, bir toplama, sabitle bir tek çarpma ya da y=f (x) cinsinden bir fonksiyon için kullanılabiliyordu. 18 ayrı değişkene kadar hesap yapabilen bu hesap makinesi mekanik hatalara açık olduğu için, sonuçlarda çeşitli sapmalara yol açıyor­du. Daha sonra 1945’de geliştirilen ve tümüyle elektronik Rockefeller hesap makinesi hesapların daha hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılmasını sağ­ladı.

Bush’un gerçekleştirdiği hesap makinesi, Babba- ge’ın analitik ve diferansiyel hesap makinelerinin tasarımı konusunda tümüyle başarılı sonuç vermeyen girişimleri ile, 1940’da geliştirilen bilgisayarlar ara­sında i önemli bir geçiş aşaması oluşturdu. 1946’da ilk elektronik bilgisayar ENIAC’ın gerçekleştirilmesiyle başlayan bilgisayar çağı, 1940’da sonunda transistörün keşfiyle hız kazandı. 1960’da gelindiğinde de, Kepler’in elle dört yılda hesapladığı Mars yörüngeleri bir bilgisayarın yalnızca birkaç saniyede çözebileceği bir probleme dönüşmüştü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir