Victor Goldschmidt Kimdir

Victor Goldschmidt Kimdir,Victor Goldschmidt Hayatı ve Biyografi

(1888-1947)

İsviçre asıllı Norveçli kimyacı ve yer­ bilimci. Elementlerin temel kimyasal özelliklerinden yararlanarak madenlerin incelenmesine yönelik çalışmaların öncüsüdür.

27 Ocak 1888’de-Zürih’te doğdu, 20 Mart 1947’de Oslo’da öldü. Ailesiyle birlikte Norveç uyruğuna geçtiği 1905 yılında, bugünkü adı Oslo Üniversitesi olan Kristiania Üniversitesinde kimya, maden ve yer bilimi öğrenimine başladı. 1911’de doktora derecesini aldı. 1914’de profesör oldu ve Oslo Üniversitesinin mineral bilimi enstitüsünün başkanlı­ğını üstlendi. 1929’da Almanya’ya giderek Göttingen Üniversitesinde çalışmaya başladı. Naziler’in yönetimi ele geçirmesinden sonra giderek artan Yahudi düşmanlığı Goldschmidt’in 1935’de Oslo’ya dönmesine neden oldu. 1940’ta Almanya’nın Norveç’i işgal etmesinin ardından birkaç kez tutuklandı ve toplama kampına yollandı. 1942’de önce İsveç’e, oradan da İngiltere’ye geçmeyi başardı. İngiltere’de Aberdeen’ deki Macaluay Enstitüsü ve Rothamsted’teki araştır­ma istasyonunda çalışarak geçirdiği savaş yıllarının ardından, 1947’de Oslo’ya döndü ve aynı yıl içinde kanserden öldü.

Goldschmidt, yerbilimi çalışmalarının klasikleri arasında yer alan doktora tezinde yer kabuğunda magmanın sıcaklığı ve çıkardığı gazların etkisiyle oluşan başkalaşımları inceledi. Daha sonra aynı konu­daki araştırmalarını Kuzey Norveç’ten toplanmış örnekler üzerinde de sürdürerek, kayalarda bir arada ve değişmeyen bir denge içinde var oJabilen kristal faz sayısının en yüksek değerinin bileşen sayısına eşit olduğunu saptadı. Norveç’in yeraltı kaynaklarını araştıran bir kurulda görevlendirildiği 1910’ların so­nunda kimyasal türlerin doğadaki dağılımım düzenleyen etkenleri araştırdı. O günler için yeni bir teknik olan X ışınlarından da yararlanarak yürüttüğü araştır­malar sonunda 75 elementin oluşturduğu 200 bileşiğin kristal yapılarını ve kristallerin sertliğiyle iyon yükleri ve atomlar arası uzaklıklar arasındaki ilişkileri ortaya çıkardı.

Göttingen’deki çalışmaları sırasında elementlerin yükleri, boyutları ve iyonlarının polarlaşabilme yete­nekleri temel alınarak gruplara ayrılmasına dayanan bir Yer modeli geliştirmeyi başaran Goldschmidt, yerkimyası yardımıyla çevreyi anlama ve açıklama çalışmalarının öncülerinden biri olmuştur.

Eserleri (başlıca): Geochemistry, 1954, (ö.s.), (“Yer­kimyası”) (der.), A.Muir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir