Vincent de Gournay Kimdir

Vincent de Gournay Kimdir,Vincent de Gournay Hayatı ve Biyografi

(1712-1759)

Fransız, iktisatçı. Fransa’da liberal iktisat öğretisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Jean Claude Marie Vincent de Gournay, Saint Malo kentinde doğdu, Cadiz’de öldü. 1729’dan başla­yarak ölümüne değin ticaretle uğraştı. 1744-1750 arasında İngiltere, Hollanda ve Almanya’da bulundu. 1757’de Rennes’de bilimsel yöntemlerle tarım yapılmasını özendirmek amacıyla bir merkezin kurulmasında önemli rol oynadı.

Gournay, tekellere ve özellikle Col’bert zamanında iktisadi alanda yapılan düzenlemelere, merkantilist uygulamalara karşı çıktı. Devletin görevinin ticarette serbestliği ve rekabeti sağlamak olduğunu ve bunun üretimi artırıp, fiyatları düşüreceğini savundu. Col- bertizm’e karşı olması ve liberal iktisadi görüşleri savunması açısından ilk fizyokratlar arasında sayılan Gournay, bazı noktalarda fizyokrat öğretiden ayrıldı. Tarımın yanı sıra ticaret ve sanayinin de üretken olduğunu savundu, iç ticarette tam serbestliği, dış ticarette ise yerli üreticiyi koruyacak ve dışa açılmayı sağlayacak bir sistemi yeğledi.

Gournay, aralarında son merkantilistlerden J.Child’ın da bulunduğu çeşitli İngiliz iktisatçılarının çalışmalarını Fransızca’ya çevirerek, İngiltere’de sınai kapitalizmin geliştiği bir ortamda oluşan iktisat yazı­nının Fransa’da tanınmasını sağladı. Çalışmaları, aralarında fizyokrat görüşün temsilcilerinden Turgot’ nun da bulunduğu Fransız iktisatçılarının yeni dü­şünceler üretmelerine etkili oldu.

Gournay’ın liberal öğretinin sloganı “laissez faire, laissez passer” (bırakın yapsınlar, bırakın geç­sinler) sözünü ilk kullanan kişi olduğu sanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir