Walther Rathenau Hayatı

Walther Rathenau Kimdir, Walther Rathenau Hayatı Biyografi

Alman sanayici ve siyaset adamı. I.Dün- ya Savaşı sonrasında Alman dış politi­kasında etkili olmuştur.

29 Eylül 1867’de Berlin’de doğdu, 24 Haziran 1922’de aynı kentte öldü. Elektrikli araçlar üreticisi AEG’nin (Allgemeine-Elektrizitaets-Geselischaft) ku­rucusu Emil Rathenau’nun (1838-1915) oğluydu. Elektrokimya öğrenimi görerek 1889’da doktorasını aldı. 1890-1900 arasında sanayi sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak çeşitli görevler üstlendikten sonra AEG’ye geçti. I.Dünya Savaşı başlayınca ulusal kaynakların hükümet tarafından etkin biçimde yönlen­dirilmesi gerektiği düşüncesiyle Savaş Bakanlığı’na bağlı bir Hammadde Dairesi kurulmasına ön ayak oldu. Ağustos 1914-Nisan 1915 arasında bu dairenin başkanlığını yaptı. Babasının ölümü üzerine AEG’nin başına geçti.

Mart 1920’de maliye bakam Kari Joseph Wirth (1879-1956) tarafından hükumete bağlı Sosyalizasyon Komitesi üyeliğine getirildi. Temmuz 1920’de Alman­ya’nın silahsızlandırılmasının kararlaştırıldığı Spa Kon­feransına teknik asistan olarak katıldı. Mayıs 1921’de başbakan olan Wirth’in kurduğu hükumette Kasım 1921’de değin yeniden onarım bakanlığı yaptı. Almanya’ nin Versailles Antlaşması hükümlerine uyması ve İtilaf Devletleri’yle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için çaba gösterilmesine ve Almanya’nın içine düştüğü yalnızlık­tan kurtarılmasına dayanan bir dış politika önerdi.

Eserleri (başlıca): Reflexionen, 1908, (“Yansımalar”); Zur Kritik der Zeit, 1912, (“Dönemin Eleştirisi Üzerine”); Probleme der Freidenswirtschaft, 1917, (“Barış Ekonomisi­nin Sorunları”); An Deutschlands Jugend, 1918, (“Alman Gençliği Üzerine”); Die nene Wirtschaft, 1918, (“Yeni Ekonomi”); Gesammelte Schriften, 5 cilt, 1918; Die neue Gesellschaft, 1919, (“Yeni Toplum”); Der neue Staat, 1919, (“Yeni Devlet”); Der Kaiser, 1919, (“İmparator”); Gesam­melte Reden, (ö.s.), 1924, (“Toplu Konuşmalar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir