Wesley Clair Mitchell Kimdir

Wesley Clair Mitchell Kimdir, Wesley Clair Mitchell Hayatı Biyografi

ABD’li iktisatçı. İstatistik ve ölçüm tekniklerini kullanarak konjonktür devreleri çözümlemesi yapmıştır.

5 Ağustos 1874’de Illinois Eyaletinin Rush ville kentinde doğdu, 29 Ekim 1948’de New York’ta öldü. Chicago Üniversitesinde öğrenim gördü ve 1899’da doktora derecesi aldı. 1902-1912 arasında California Üniversitesinde, 1913-1919 ve 1922-1944 arasında Columbia Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. 1902’de, esas olarak istatistiksel çalışmalar yapan Ulusal İktisadi Araştırmalar Bürosunun kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1945’de değin bu kuruluşun araştırma bölümünü yönetti. I. Dünya Savaşı sırasın­da Savaş Sanayileri Kurulunda fiyat denetimi ile ilgili bölümün başkanlığını, 1927-1930 arasında Toplumsal Bilimler Araştırma Kurulunun başkanlığını yaptı.

Amerikan Kurumsala Okulunun önemli temsil­cilerinden olan Mitchell, konjonktür devrelerinin (business cycles) istatistiksel çözümlemesini yaparak, kapitalist ekonomideki nicel değişmeleri açıklamaya çalışmıştır. Devresel ve uzun dönemli iktisadi dalgalanmaların nedenleri olabilecek, fiyatlar, üretim, kredi hacmi gibi bir dizi iktisadi değişkeni, istatistiksel veriler ve ölçme teknikleriyle sınamış, her konjonktür devresinin diğerinden farklı nedenleri olduğu sonucu­na varmıştır. Ancak her dalganın gelişme evresinde talep artışı, fiyatları ve satışı maliyetlerden daha fazla artırarak karlılığı yükseltmektedir. Karlılığı artıran neden, yeni bir ürün, yeni dış pazarlar, ya da teknik buluş olabilir ve gelişme evresini başlatabilir. Bunalım ise, önemli bir şirketin iflası, tarımsal üretimin düş­mesi, ya da önemli bir siyasal olay nedeniyle gündeme gelebilir.

Mitchell, Neo-Klasik iktisadın soyutlama düze­yine ve matematiksel çözümleme yöntemine karşı çıkan, tümevarım yöntemine dayalı nicel iktisat yak­laşımının önemli temsilcileri arasında sayılmaktadır.

  • Eserleri (başlıca): Business Cycles, 1913, (“Konjonk­tür Devreleri”); Business Cycles: The Prohlems and Its Setting, 1927, (“Konjonktür Devreleri: Sorunlar ve Çö­zümleri”); Measuring Business Cycles (A.F. Burns ile), 1946, (“Konjonktür Devrelerinin Ölçülmesi”); What Happens During Business Cycles, (ö.s.), 1951, (“Konjonk­tür Devrelerinde Olanlar’ ).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir