Wilhelm Hofmeister Kimdir

Wilhelm Hofmeister Kimdir, Wilhelm Hofmeister Hayatı Biyografi

Alman botanik bilgini. Karşılaştır­malı bitki morfolojisinin öncülerin- dendir.

Wilhelm Friedrich Benedikt Hofmeister 18 Ma­yıs ,1824’de Leipzig’de doğdu, 12 Ocak 1877’de Leipzig yakınlarındaki Lindenau’da öldü. Hiç üniversite eği­timi görmeden kendi kendini yetiştirdi. Bir yandan babasının kitap ve müzik evinde çalışırken, bir yandan da botanik araştırmalarını sürdürerek, daha ilk yapıtıyla adırii duyurdu ve 1851’de Rostock Üniversitesi’nden onursal felsefe doktoru unvanı aldı. Aynı yıl yayımlanan ve yalnız Hofmeister’in başyapıtı değil, botanik biliminin de dönüm noktası sayılan Vergleichende Untersuchungen’in (“Karşılaş­tırmalı Araştırmalar”) başarısıyla perçinlenen ünü, 1863’de Hofmeister’e Heidelberg Üniversitesi’nin botanik profesörlüğünü sağladı. Dersleriyle büyük ilgi toplayan ve üniversiteye bağlı Botanik Bahçesi’nin yöneticiliğini de üstlenen Hofmeister, 1872’de Tübingen Üniversitesi’ne geçerek, sağlık nedeniyle görevin­den ayrıldığı 1876’ya değin botanik kürsüsünün başkanlığını yürüttü.

Hofmeister’in botaniğe temel katkısı, birbirin­den bağımsız iki ayrı grup olarak düşünülen basit yapılı bitkiler ile yüksek yapılı bitkiler arasındaki geçişi vurgulayarak, basitten karmaşığa doğru bir sıralama içinde ele aldığı tüm bitki dünyasına sistemli bir ilişki getirmiş olmasıdır. 1847’de, tohumlu bitki­lerde embriyonun oluşumunu konu alan ilk inceleme­sinde, o dönemin en ünlü doğa bilimcilerinden Schleiden’in öne sürdüğü gibi bitki embriyonunun çiçek to­zu (polen) borusunun tepesinde gelişmediğini, döl­lenmeden önce embriyon kesesinde var olan bir hücreden oluştuğunu açıkladı.

  • Eserleri (başlıca): Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen, 1849, (“Tohumlu Bitkilerde Embriyonun Oluşumu”); Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen(Mo• ose, Farm, Equisetaceen, Rhizocarpeen und Lycopodace- en) und der Samenbildung der Coniferen, 1851, (“Yüksek Yapılı Çiçeksiz Bitkilerde (Karayosunları, Eğreltiotlan, Atkuyrukları, Kibritotları) Filizlenme, Gelişim ve Meyve Oluşumu ile Kozalaklılarda Tohum Oluşumu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir