William Langland Hayatı

Bu konumuzda William Langland kimdir ve William Langland hayatı biyografi hakkında bilgi vereceğiz.

William Langland, (d. y. 1330 – ö. y. 1400), Orta İngilizceyle yazılmış aliterasyonlu şiirin en önemli örneklerinden The Vision Concerning Piers the Plowman’ı (Rençper Piers’le ilgili Hayal) kaleme aldı­ğı sanılan yazar. Çok çeşitli dinsel temaları alegorik bir anlatımla işleyen Piers the Plowman ın en önemli özelliği, kiliseye ait dil ve kavramları halkın anlayabileceği simge ve imgelerle anlatmasıdır. Günlük konuşma dilinden beslenen yalın bir dille yazılmışsa da, yazarın kullandığı birçok imge güçlü ve dolaysızdır.

Piers Plowman’ın üç ayrı versiyonu vardır. Bunların en eskisi A metni olarak bilinir. Bu metinde işlenen başlıca temaların yeni­den gözden geçirilip geliştirilmesiyle oluşan sonraki versiyonlar ise B ve C metinleri olarak adlandırılır. Bazı araştırmacılar, C metninin tamamının Langland’a ait olmadı­ğı görüşündedir. Burada temel alınan B metni, 1) bir öndeyişin ardından insanın toplum içindeki yaşamını, Meed (Ödül) adlı alegorik karakterin temsil ettiği kazanma hırsının tehlikelerini ve yedi büyük günahı konu alan yedi bölüm ile 2) Do-wel (İyi Davranan), Do-bet (Daha İyi Davranan) ve Do-best (En İyi Davranan) adlı alegorik kişilerin yaşamları aracılığıyla Hıristiyan bireyin kendini tanıyan, erdemli ve hayırse­ver bir kişi olarak gelişimini konu alan 13 bölümden oluşur.

Şiirin genel yapısı, işlenen temaların kar­maşıklığını yansıtır. Bu, şiir boyunca sürekli yinelenen ve şiirin sonunda Hz. İsa’nın kişiliğinde bütünleşen Do-wel, Do-bet ve Do-best kavramlarında oldukça belirgindir. Şiirin temaları genellikle dönemin canlı ve “karışık” dinsel yaşamıyla ilişkilendirilmişse de şiirin alegorik yapısı birden fazla yoruma izin verir. Bazı eleştirmenler şiirin bu özelli­ğini, kutsal metinleri birden fazla düzeyde (tarihsel, alegorik, içrek ve topolojik) açık­layan geleneksel tefsir yöntemine bağlarlar.

Langland’ın yaşamı üzerine çok az şey bilinmektedir. Worcestershire’da, Malvern Tepeleri bölgesinde doğduğu sanılmaktadır. Piers Plowman’daki “hayal kuran” kişi olduğu varsayılırsa, Great Malvern’daki Benedikten okulunda öğrenim görmüş ola­bilir. Gene şiirden alınma bilgiler Londra’ yı, Westminster ve Shropshire’ı iyi bildiğini ve Londra’daki küçük tarikatlarla ilişkisi olabileceğini göstermektedir.

Langland’ın ortaçağ ilahiyatını çok iyi bildiği ve Hıristiyan öğretisine tümüyle bağlı olduğu açıktır. Clairvaux’lu Aziz Bernard’ın çileciliğine yakınlık duymuş, kilise­nin ve din adamlarının kusurlarını eleştir­mesine karşın öğretiye olan bağlılığını koru­muştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir