Yasama ve yürütme nedir kısaca

yasama ve yürütme nedir, yasama ve yürütme anlamları, bu yazımızda sizlere yasama ve yürütme hakkında kısa bilgi vereceğiz.

Anayasamıza göre ülke yönetim ve denetimi üç ayaktan meydana gelir. Bunlar yasama, yürütme ve yargı organlarıdır. Yargının ne görev yaptığı herkes tarafından az çok bilinir. Ama yasama ve yürütmenin görevleri bilinmez veya karıştırılır. Bu yazımızda yasama ve yürütme arasındaki farkları anlatacağız.

Devletin karar alma organı olan yasama, halkın seçtiği milletvekillerinden, yani parlamentodan oluşur. Parlamento üyeleri halkın özgür iradesiyle belli bir seçim dönemi boyunca çalışan ve halkın menfaatlerini savunma amacıyla çalışmalarını sürdüren kimselerdir. Her seçim bölgesinden belli sayıda çıkan vekiller, farklı siyasi görüşleri yansıtır. Ülkemizde 550 milletvekili görev yapmaktadır. Parlamento, ülke işleyişini düzenleyen kanunların ve anayasa maddelerinin oylandığı yerdir. Burada kanunlar yapılır ve uygulamaya konulur.

Yürütme organı ise devletin beyin kadrosunu oluşturur. Yasamadan seçilen vekiller veya dışarıdan başbakanın isteği ve cumhurbaşkanının onayıyla atanan bakanlar tarafından meydana gelir. Burada bakanlar kendi uzmanlık alanlarıyla birlikte ayrı ayrı devletin tüzel kişiliğini temsil eder. Yürütme organı başbakan ve bakanlardan meydana gelir. Yürütme, meclisin yetki verdiği alanlarda kanun hükmünde kararnameler ve tüzükler çıkartabilir, bakanlıkların işleyişine yön verebilir. Devletin genel siyasetinin yönetildiği organ yürütme organıdır. Her alanda faaliyet gösteren bakanların birleşmesiyle ve ortak karar almasıyla devletin iç ve dış siyaseti şekillenir ve devlet buna göre yönetilir. Yasama ve yürütme karşılıklı birbirlerini dengeleyen ve böylece işleyişi sağlayan iki temel organdır.

indir (1)

Yasama ve Yürütmenin Farkları Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir