>YGS puanları nasıl hesaplanır-Nasıl Oluşur

>YGS `de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınır. Her öğrencinin; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri`nde cevap verdiği her test için, bir standart puan hesaplanır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde bu soru puanlama dışında tutulur ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplardan hesaplanır. Sınava giren öğrencilerin, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanır. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunur. Son sınıfta okumakta olan adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalaması ve standart sapması elde edilir. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 100, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. Hesaplanan standart puanlar ve belirli ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları hesaplanır. YGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir