Yrjö Reenpää Kimdir

Yrjö Reenpää Kimdir, Yrjö Reenpää Hayatı Biyografi

Fin, filozof. Fizyoloji sorunlarını duyu­sal algıya dayanan bir felsefe anlayışıyla açıklamaya çalıştı.

18 Temmuz 1894’de Helsinki’de doğdu, 18 Aralık 1976’da aynı kentte öldü. Orta öğrenimini bitirdikten sonra Helsinki Üniversitesinde fizyoloji ve felsefe okudu. 1922’den emekliye ayrılıncaya değin bu kurumda felsefe profesörlüğü yaptı. Felsefe çalışmaları­nın yanı sıra fizyoloji sorunlarıyla da yakından ilgilenen

Reenpââ daha çok duyusal algıların önemini vurgulayan bir yöntem geliştirmeyi amaçladı.

Reenpaa’ye göre fizyoloji sorunlarının açıklanışında duyu algılarına dayanan bir felsefe kuramından yararlanma gereği vardır. Çünkü duyusal algı düşünme eylemleri ve kavramların oluşumuyla ilgili konuları aydınlatmayı sağlayan bir varlıktır. Bu algının ortaya çıkışı fizyolojiyi, kavramların oluşumunu gerçekleştir­mesi de felsefeyi ilgilendirir. Bu nedenle fizyoloji ve felsefenin birlikte çalışması gerekir. Her kavram duyularla sağlanan bir veriye, bir algıya dayanır. Duyuların çalışması ise fizyoloji alanına giren bir sorundur. Böylece duyusal çalışma ve algının oluşumu bilgiyi yaratan iki doğal eylemdir. Öte yandan düşünme eylemi de bir fizyoloji olayıdır.

Eserleri (başlıca): Allgemeine Sinnesphysiologie, 1936, (“Genel Duyu Fizyolojisi”); Die Dualitat des Verstehens, 1950, (“Anlamanın İkiliği”); Theorie des Sinnesıvahrneh- mens, 1961, (“Duyusal Algı Kuramı”); Über die Zeit, 1966, (“Zaman Üstüne”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir