Zamirler İle İlgili Örnekler

Zamir Nedir, Zamirler İle İlgili Örnekler

İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir.

Ahmet’ten öğrendim > ondan öğrendim

Kitabı gördün mü? > bunu gördün mü?

Zamir Çeşitleri

Zamirler, isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar:

1.Şahıs Zamirleri

Şahıs isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir:

“ben, sen, o, biz, siz, onlar, bizler, sizler.”

Benim kalemim,   senin defterin,   onun çantası,

bizim okulumuz, sizin sınıfınız, onların bahçeleri

2. Dönüşlülük zamiri

Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir.

Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.

3. İşaret zamirleri

İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

bundaki, burada, onlarla, şundan, ötekiler…

bunun rengi, buranın havası, onların evi, ötekinin bahçesi…

4. Belgisiz zamirler

Birden fazla simin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Bunların çoğu, belgisiz sıfatlara çekim eki (3. şahıs iyelik ekleri) getirilerek yapılır. Sıfatla ilgisi olmayanlar da vardır.

“biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey…”

Hepsini tekrar çağırdılar.

Kimi de gelmeyi hiç düşünmedi.

Buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu.

5. Soru zamirleri

Soru yoluyla isimlerin yerini tutan zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır.

“ne, kim, hangisi, nere, kaçı”

Yanında ne getirdin?

Bunları sana kim anlattı ?

6. İlgi zamiri (ki)

-Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki”

-Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.

benim kalemim>benimki

onun eli>onunki

Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki daha yüksek.

Cemal’in defteri seninkinden daha düzenli.

2) “-ki” İlgi Zamiri

Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.

Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece -ki şekli vardır:

senin kalemin>seninki,   Ali’nin eli>Ali’ninki,

onun düşüncesi>onunki…

7. İyelik zamiri

İyelik ekinin kendisidir. Her dil bilgisi kitabı bunu zamir olarak almaz. İsim tamlamasında tamlayan kullanılmadığı takdirde tamlanandaki bu eklere iyelik zamirleri denir.

kitab-ım, kitab-ın, kitab-ı, kitab-ımız, kitab-ınız, kitap-ları

masa-m, masa-n, masa-s-ı, masa-mız, masa-nız masa-ları

Zamir ve Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir