19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar ve Sonuçları

Salı, 28 Şubat 2012, 19:52 | Bilgi Paylaşımı | 0 Yorum
by admin

19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar ve Sonuçları Hakkında , 19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar ve Sonuçları , 19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar ve Sonuçları İle İlgili Bilgiler

Kırım Savaşı (1853 – 1856)
Osmanlı Devleti Mısır sorununu çözdükten sonra Tanzimat Fermanı ile bir dizi yenilik hareketlerine girişti Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini istemeyen Rusya, İngiltere’ye Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etti İngiltere siyasi ve ticari çıkarlarından dolayı bu teklifi reddetti
Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devleti’ni tek başına parçalamaya karar vererek kabul edilemez isteklerde bulundu Bu istekler;
Kudüs’te Katoliklere verilen hakların Ortodokslara da verilmesi (Kutsal yerler sorunu)
Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün Ortodoksların Rusya’nın himayesine verilmesi
Boğazlarla ilgili olarak Hünkar İskelesi Antlaşması’na benzer yeni bir antlaşma yapılmasıydı
İngiltere ve Fransa ile anlaşan Osmanlı Devleti, Rus isteklerini reddetti Bunun üzerine Rusya, Kafkasya ve Balkanlardan saldırıya geçti (1853) Osmanlı ordusu hem Balkanlarda hem de Kafkasya’da Rus ordusunu yendi Ruslar Sinop limanında demirli bulunan bir Osmanlı donanmasını yaktı (1853)
İngiltere ve Fransa ile İtalya’daki Piyemonte Hükümeti Osmanlı Devleti’ne destek amacıyla asker gönderdi Müttefik kuvvetler Kırım’a çıkarma yaptılar Zor durumda kalan Rusya barış istedi Paris Antlaşması imzalandı Buna göre;
Osmanlı Devleti, Avrupa devleti sayılacak, Avrupa devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak
Karadeniz’de hiçbir devlet tersane ve donanma bulundurmayacak
Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi�ne göre yönetilecekti
Osmanlılar galip devlet olmasına rağmen antlaşmanın Karadeniz’le ilgili maddesinden dolayı yenik devlet durumuna düşmüştür Rusya, elde ettiği kazançlarının çoğunu kaybetmiştir Antlaşmanın sonuna Islahat Fermanı da eklenmiştir

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması
Paris Antlaşmasına rağmen Rusya emellerinden vaz geçmedi Avrupa’daki gelişmelerden yararlanarak Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla yeniden harekete geçti Balkanlı ulusları kışkırttı Bosna – Hersek’te isyanlar çıktı Avrupa devletlerinin isteği ile İstanbul ve Londra’da toplanan konferanslarda Osmanlı Devleti’nden Sırbistan, Romanya ve Karadağ’a bağımsızlık, Bosna Hersek ve Bulgaristan’a özerklik verilmesi, Hristiyanların yaşadığı yerlerde ıslahat yapılması istendi
Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerini etkilemek ve isyanları önlemek için meşrutiyeti ilan etti Bun rağmen Avrupa devletleri isteklerini yeniledi Osmanlı Devleti bu istekleri kabul etmeyince de Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı (1878)
Osmanlı Devleti, Kafkasya ve Balkanlarda bazı başarılar kazandıysa da Ruslar doğuda Erzurum’a batıda ise İstanbul önlerinde Çatalca’ya kadar ilerledi
Osmanlı Devleti barış istedi Ruslarla Ayastefanos Antlaşması yapıldı Bu antlaşmayla Ruslar, Osmanlı Devleti’ni istediği gibi parçaladı
Ancak Avrupa devletleri bu durumu tanımayarak Berlin’de yeni bir konferans topladılar Konferans sonunda Berlin Antlaşması imzalandı Buna göre;
Romanya, Karadağ ve Sırbistan’a tam bağımsızlık verilecek, Bulgaristan iç işlerinde bağımsız bir prenslik olacaktı
Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakılacak Teselya Yunanistan’a verilecekti
Bosna – Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktıBu antlaşmadan sonra İngiltere ve Fransa Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçtiler Bunun sonunda;
1878’de Kıbrıs’ı üs olarak alan İngiltere 1882’de Mısır’ı da işgal ederek Hindistan yolunu güvenceye aldı
1830’da Cezayir’i işgal etmiş olan Fransa, 1881’de Tunus’u da işgal etti
Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin dağılması hızlanarak devam etti

19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar Ve Savaş Sonuçları nelerdir

 

19.YY Osmanlı Devletinin Yapmış Olduğu Savaşlar ve Sonuçları Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Yorum Yazın

Sponsorlu bağlantılar

 

Son Yorumlar

İletişim

Sitemiz ile ilgili olarak görüş,öneri ve şikayetler ile reklam teklifleri için eokulegitim[at]gmail.com e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.