/sdiv> !

2 v= 3 isan A011- tgrihl(rind= evrçekleştiriae Açıklörenim FakütersiVize Sınavı Sonucları nna 1 ay içersibnde çıklanamrs sbeklenioru. 2s– 3 isan AAF Vize Srumariı dthrinüz yayınarnmamıştr,.Sınaavsonumariınna ise bu hafa honuc (9s– 20 isan A011-) aıklanamrs sbeklenioru.

AF Vize SınavSonuçları nn bu sayfadrn takip (d=bilirinaiz . Ayiıc honavSiae iagili göürüşearinizi aşağıdrn annadthyazabilirinaiz.

/script /sdiv <-- /AddThns Buttn" BEGIN--> / hoars="huddthns_buttn"_facebook_lkle" fb:lkle:layout="buttn"_ount'> /sa < / hoars="huddthns_buttn"_twxtC" /sa < / hoars="huddthns_buttn"_oogle-_pluonue" g:pluonue:sze-="med-u ">/sa < //div < /script <<-- /AddThns Buttn" END--> AF /sa /div=lars="hlearR">/sdiv < < /p>&lquo; b< htef="http://www.wokulegitim/com/w0121iclkbaarCeownemi-udssonuclari-nciklanadi-ogen,-osym/ /el="srefv"2012- İlkbaarC Dönemi ÜDSSonuçları Nçıklanad sğren,sSYM/sa /sb>

!p>< htef="http://www.wokulegitim/com/wzeer"iya-ozun-yr"ii=-taUnn -yrni-ergntekon-savciari-n5nisan-2011-/ /el="snxt&">Zeer"iyasz');ün Yr"ii= Acann AYeni Ergntekon Savcıarı N5 isan A011-/sa /sb>»

< hame="gcm/ents" cid="om/ents" > ((((vvvvv (((! < ! ?oars="hol/ents-body> < ! < ! ! hiketa / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-4696"> < !29/04/0121, 01:17bu husucycs)ie(m orum u içn oyr" riıyodm beuati hamsipmnş bunari kada b,uSiri= eziyet (d= oyokga.vurhyapmaz bunariın yaptrğınn onavın 4 = ıklardklanı Nmı zo=arştr,dklanı mı onucları Ngvçsonumariı bile v=r edklae=im- hangi birind= obaas(d=ym &b= ob-inrdm &2deli= önce şükür ama iarhiyatık kadseşearimizi ,uSkada bzo=aryrnari ureaşaak< hcatariımı buldu, gülaarioyrtmiormu sol krsim s,uSmllTee" bunari yapıyo i= yapıyosa. Yazılaar olsu obu sınavshusucsndaobu çne=yi ciz kadseşearim= ekinrntl(r= edep v= ahlk< kurll rı Nolmasadaob-imez i:bunaria d= acnk sözAll ah dthcizn onşearinizi zo=arştr,sınin ş.vvvv…………………………………………………………………………………..

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=4696"#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-4696">, "4696">, "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap hiketa '>Cevapla < ! < ! ! uzeyfe / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46960> < !28/04/0121, 01:17çakrl karlos kadseşm &elin onpotezii= evrekoyok i:b= oir=nk cevap anahyctındaki cevap şılaarımı yazkp yannma al orum b ül gü ob-eaeniri = ofazlaob-r hafa honur hoevaplar yayınarn oru:b= de rdsan?ka exim ri olduğuuc ören,ioruum.vvhaararararararar

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46960#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46960", "46960", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap uzeyfe '>Cevapla < ! < ! ! gülsüm / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46959" < !28/04/0121, 14:30büroyu riadk beugü oi hdthyatın aıklanar,mış…

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46959#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46959", "46959", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap gülsüm '>Cevapla oars="hol/ents-body> < ! < ! ! MUSTAFA / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46958> aıklanasınict ıl gına evldi i= ,uSkadseşm &eitresentspgtaryaakğım……

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46958#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46958", "46958", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap MUSTAFA '>Cevapla oars="hol/ents-body> < ! < ! ! e(rve / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46957> büyük ihim rl umea aıklanaaak< ama gvçntseli= 28in de çıklanamış yani er şeobe de olabilir/tgbi tuhaf ola obu kada buzun sür esiVmearımhrirkrsvhakettiitni alr…

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46957#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46957", "46957", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap e(rve '>Cevapla < ! < ! ! imusay / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46956> Elmasselide d= a ARKADAŞLARINADA TAVSİYE ETsAKAL KARLOS HİPOTEZİNİ BUNU TEORİ YAPACAK ıZLERıNİZ :))

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46956#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46956", "46956", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap imusay '>Cevapla < < ! < ! ! tactting yayla / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46955><kadsesseabaa onucoarr hbakioruum aksam onuccarr hbakioruum gsn oluoru&2d 3 efau onuccarr hbakioruum yrtr" riimk b= de"r"i at"isamioruum

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46955#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46955", "46955", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap tactting yayla '>Cevapla < < ! < ! ! elmas / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46954><çakrl karlos hnpotezi süer mnş.:b= oieSmllTee onuhdtkikai hkada bi= ,eklioru&diorudm bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnavnna o cevap kkğıtariı tnk tnk kulnsayd sşbmdioehkada bonuclarnmış ıin sandthkulma heersiVbr,akmıywari

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46954#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46954", "46954", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap elmas '>Cevapla < ! < ! ! Keavn1 / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46953> Ya arkdaşari 01.yy i sanari ,uSkada b,ekletilirSml ya.sanki clkhkull ören,csibnri yazklıikkğıd nn tnk tnk kul gaibi bekletiorari.Ya yapaak / hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46953#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46953", "46953", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap Keavn1 '>Cevapla < ! < ! ! imusay / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46952> ArkArkadaşari İkinsat .8sınıf ögen,csibym &b= oolsam ,uSadamarin ,eklioacngim ssınavsb-iimkentsonur hsınava giriş bvievibnri arkrs na kodla,dkm aevaplarn ,en ölestyaptrmhripibnrob-eioruum i= ,irSonumofazlaoi= ,irSonumoeksmk kulyo=arr he em :)) aevaplarn kodla,kntsyöne(mbnroknsaak an=tek belinm evlişinrdmgim ,irSyöne(m ismide akrl Karlos Hİpotezi :p DİYELİM CUMARTEı OTURUMUNDASINIZ 3 SINAV VAR mkensadi kalknama,maaioehpol,türk&dili cüre&2deaat v=r-eioru ciz maksimm b1deaat 20hdtkikadthaevaplar kontrolob-e= etmişinrinaiz gözetmntl(r1.030 eaat onur hsıknlaak / hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46952#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46952", "46952", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap imusay '>Cevapla < ! < ! ! e(rve51 / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-4695"> < !27/04/0121, 12:48yrtr" riiıl aıklanyınnn!!!!!!!!!!!!!!!!! i sanari ,uSkada bmkğdurhetmno= i= hakk nız ar sya!!!he(mbvi i sanari

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46951#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46951", "46951", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap e(rve51 '>Cevapla < ! < ! ! e(rve51 / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46950> < !27/04/0121, 12:46,uSkada be(mbvilkl olmaz ya i sanari ,ekletmno= mkğdurhetmno= i= hakk nız ar scizn !!!! önümüe skötapıklanin v=r-p şuSkada baman-dthb-inr d= esinrob-eiorsu uz ciz e-ie ovr-entsoürede işinbzrob-inrmiorsu uz…türkio=de ,uSyontulmamış ka

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46950#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46950", "46950", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap e(rve51 '>Cevapla < ! < ! ! elmas / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46949" < !27/04/0121, 12:35k / hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46949#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46949", "46949", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap elmas '>Cevapla coars="hol/ents-body> < ! < ! ! e(rve / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46948> e-ie oaıklanamadk haaroyrtr" riiıl ya ilgiliearh,uSknuc başarğı lte nsa rir citno= )ie(mim- yazdkm oee" ct ıl yrtr"

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46948#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46948>, "46948", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap e(rve '>Cevapla oars="hol/ents-body> < ! < ! ! AYŞİN KARABULUT / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46947> Blinm tnk an=tm v=raeniritm ,uSkahrolao atariın, 20 yıl önce de yk / hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46947#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46947>, "46947", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap AYŞİN KARABULUT '>Cevapla < ! < ! ! zeynep / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46946" e-ie o,uSkada bgvçskulnuoru? e-ie obbz bölestzo= durumsa bkraknlkoruuz

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46946#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46946", "46946", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap zeynep '>Cevapla < < ! < ! ! yalıkn / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46945><Ya .8 o nıfa yı botres oldum eüieariirSrüyalainmsan ıkkmıyw. Aıklanno n vze-earhct ıl fnavlTer gvldi..

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46945#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46945", "46945", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap yalıkn '>Cevapla < < ! < ! ! aai / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46944><Pgamr aıklanatmaz hafa honuc b= ce yainn aıklan ıi gibi evlioru

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46944#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46944", "46944", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap aai '>Cevapla < ! < ! ! serhann / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46943> sevgi21 büyük ihim rl pgamr veya pgamrersiVacılaa ıi

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46943#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46943", "46943", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap serhann '>Cevapla < ! < ! ! sevgi21 / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46942> mrb ,eide e(rak -iioruum i= aman- aıklan aak< o nav onuclard

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46942#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46942", "46942", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap sevgi21 '>Cevapla < ! < ! ! Öe(r / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-4694"> < !13/04/0121, 20:48Mvlis merhabalai hangi bölümdesinrz yazktsoze- yaidkmcı ol yı .

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46941#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46941 , "46941", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap Öe(r '>Cevapla < ! < ! ! e(lis / htef="http://www.wokulegitim/com/w03-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"#cmments-46940> < !12/04/0121, 11:51f Sya i gilizce onumov= aevaplark nioeoyokgbiriob-şey desin…..

/ hel="'nofollow'?oars="'cd/ents-reply-ine href='/ttp://www.wokulegitim/com/w-3-nisan-2011-aof-vize-sinavi-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak/"?replyocolm=46940#respond'oneclik"='eturn kaddCd/ents.ojveFr(m( "diveom/ents-46940", "46940", "respond", "5959" )' riia-laer="'Cevap e(lis '>Cevapla Yruum Yazkt Cevabkonptrl etmnk içn oe ((((vvvvvbb

bb

bb ame="guk_s?> valu-="33"/>

Spononulc bağarne lai
!!-- Foot=r Sidebtr Syct svh=ra--> Ate b-e=şen

!/div
!/div !!-- Foot=r Sidebtr Ends h=ra--> < htef="http://www.wokulegitim/com/w">Hoen < htef="http://www.wokulegitim/com/w0112-lys-icin-evri-saym -aseladi" >0112 LYS İçinNGv=ioS yı bBrşladı .8 58 ı nıf Takiir T=şekkür Hesaplama < htef="http://www.wokulegitim/com/w6-7-ve-8-inaif-takiir-ersekkur-tesaplama" >6-7ov= 88 ı nıf Takiir T=şekkür Hesaplama < htef="http://www.wokulegitim/com/w8-inaif-sbs-puan-tesaplama" >7.ov= 88 ı nıf SBS PuanvHesaplama < htef="http://www.wokulegitim/com/w8-inaif-sbs-puan-tesaplama" >88 ı nıf SBS PuanvHesaplama<< htef="http://www.wokulegitim/com/wam rmkada-en-az-inse- ezunu-50-b-n-isci-aineaak<" >Am rmka’sa aakşmak İçinN 50 B-n İşçiAll naak< – Marş 4000 Dw=tr < htef="http://www.wokulegitim/com/wabdde-omur-boyu-yasama-ve-isifirsati-yninl-kade-2011" >Am rmka’sa aakşmak İçinN50 B-n İşçiAll naak< – Marşd3000 Dw=tr < htef="http://www.wokulegitim/com/wam rmkada-at"ismak-icin-50-b-n-isci-aineaak<-maas-en-az-3000eow=tr" >Am rmka’sa aakşmak İçinN50 B-n İşçiAll naak< Marş En Azd3000 Dw=trAm rmka’sa aakşmak İçinN50 B-n İşçiAll naak< Marş En Azd4000 Dw=tr < htef="http://www.wokulegitim/com/wdgs-puan-tesaplama-motnrm" >DGS PuanvHesaplama MotnrmE-Okul Giriş < htef="http://www.wokulegitim/com/whakkiida" >Hakk nsaİlnimşbm B-egisi < htef="http://www.wokulegitim/com/wankaenti-ya-da-onrmnu-yaz-gonder-temnt-yayinarnina" >MnkaentiSya sa Snrmnu Yaz GöndervHemnt YayınarniınSnrm Cevap Takiir T=şekkür Hesaplama < htef="http://www.wokulegitim/com/wygs-lys-puan-tesaplama" >YGS LYS PuanvHesaplama <© 0112 0113< htef="http://www.wokulegitim/com/w)ie(map.xml">)ie(mapRnklam Gizlilkl Poltimkrsı <